Baixa l’atur de forma significativa, segons l’EPA

Tot i la millora, Tarragona segueix sent la província catalana amb pitjors xifres

Per . Actualitzat el

L’Enquesta de Població Activa del  darrer trimestre de 2019 posa de manifest el bon comportament del mercat de treball a les comarques de Tarragona. Les dades, clarament favorables, desmenteixen, almenys a hores d’ara, un alentiment significatiu del ritme de creació d’ocupació. La millora més significativa es palesa a l’atur, en un context de favorable comportament general.

Des de la CEPTA, es destaca que tot i que la població activa augmenta de forma limitada, la població ocupada creix d’una forma molt més clara. Cal remarcar però que la població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2007 – 2015, on superava folgadament les 400.000 persones. Mentre que ara se situa en prop de 393.000 persones.
L’atur es redueix amb molta més intensitat que al quart trimestre de 2018, on la taxa d’atur era del 17,5% enfront del 11,96% actual. Així recupera la força dels trimestres compresos al període 2013 – 2017. Per CEPTA, «la reducció de la taxa d’atur pot ésser qualificada com de prou significativa».
La població ocupada ultrapassa els nivells de 2009, tot i que roman per sota de les xifres assolides al punt àlgid del cicle expansiu de l’economia, al període 2006 – 2008.
Cal recordar, en qualsevol cas, que el mercat de treball del quart trimestre de cada any sol comportar-se de forma expansiva a la província de Tarragona, doncs gaudeix de l’impacte positiu derivat de la temporada nadalenca.
La població aturada es redueix envers al mateix període de 2018, per a situar-se, per primer cop, per sota dels nivells de 2008.
Es recupera, per tant, el dinamisme del cicle de millora dels nivells d’ocupació i de reducció de l’atur, tot i que les xifres actuals encara resten lluny dels màxims històrics assolits al període 2006 – 2008.
Tanmateix, i un cop més, el mercat de treball de la província de tarragona torna a comportar-se pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes.