Un projecte pioner millora la seguretat dels pacients i l’ús racional dels medicaments

Permet coordinar la tasca dels professionals de farmàcia clínica d’atenció primària i comunitària de l’àmbit de la Xarxa de Santa Tecla

Per . Actualitzat el

El pla de salut 2016-2020 recull, en la línia estratègica adreçada a la política farmacèutica i del medicament, la necessitat d’un abordatge integral de la prestació farmacèutica per integrar-la dins del sistema sanitari. Per aconseguir-ho, s’afirma, «és necessària la implantació i la millora dels procediments, així com de les eines de coordinació entre els professionals que prescriuen i dispensen medicaments». Amb aquesta premissa, ara fa dos anys, la Farmàcia d’Atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla va engegar una comissió que coordina el treball dels dos principals actors de la política farmacèutica dins del sistema sanitari català: l’atenció primària –amb una funció prescriptora– i la farmàcia comunitària– amb funció dispensadora–. Un projecte que ha esdevingut pioner a Catalunya, ja que malgrat que hi ha projectes similars en altres àmbits del territori català, ha estat el primer que s’ha desenvolupat eficaçment i que ha obtingut resultats demostrats.

La importància de la Comissió de farmàcia clínica d’atenció primària i comunitària (FcAPAC) de la Xarxa de Santa Tecla rau en el fet que coordina la tasca de dos àmbits que es complementen com són el de la farmàcia d’atenció primària –els que gestionen el tractament al pacient des de l’atenció primària, és a dir, als centres de salut– i la farmàcia comunitària –els professionals que dispensen els medicaments des de les seves farmàcies ubicades al territori.

Núria Gotanegra, responsable de la Farmàcia d’Atenció Primària de la Xarxa de Santa Tecla, explica que «la motivació a l’hora d’impulsar aquest projecte va ser el fet de comprovar que aquesta coordinació necessària, i que en molts casos es dona per suposada, sovint no existia i que cada àmbit realitzava la seva funció sense tenir en compte el paper de l’altre».
L’objectiu del projecte és adequar les prescripcions per potenciar la seguretat i l’adequació del tractament dels pacients amb una coordinació efectiva i eficaç dels dos àmbits de la farmàcia clínica. Una coordinació que esdevé encara més necessària quan es parla d’assistència a la cronicitat i del model d’atenció farmacèutica per a persones amb complexitat.

UN PROJECTE PIONER

Segons Gotanegra, molts documents dins dels plans de salut recullen la necessitat que existeixi aquest model de coordinació. Actualment ja hi ha en marxa alguna iniciativa que treballa en aquesta direcció, com per exemple el Grup de l’ús racional del medicament (inclòs dins del Pla de salut territorial) on part de les persones que integren la comissió de la FcAPAC hi participa activament. La comissió ha estat pionera al territori aconseguint resultats visibles per millorar la seguretat dels pacients.

EXPERTESA I PROFESSIONALITAT

Aquesta comissió està integrada per professionals sanitaris de farmàcia d’atenció primària  i comunitària de la zona d’influència de la Xarxa de Santa Tecla –on hi ha registrades un total de 56 farmàcies comunitàries–. Tots ells treballen per assolir un objectiu comú, que és millorar la seguretat del pacient en l’ús de la medicació i fer-ne un ús racional. «Es basa en un lideratge del farmacèutic d’atenció primària i l’apoderament dels professionals comunitaris, segons el grau d’implicació i responsabilitats assignades». Aquest treball conjunt permet donar valor a la tasca de tots els professionals implicats i facilitar els canals de comunicació i traspàs d’informació, que reverteixin en més seguretat i adequació en el tractament als pacients.

La comissió està integrada per  Núria Gotanegra, que és la representant de la farmàcia clínica d’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla, i representants de les sis ABS que hi estan vinculades: Carme Mestres (ABS Vendrell), Sílvia Mañé (ABS Calafell); Eva Albà (ABS Arboç), Cristina Vidal i Maria Blanca Cogul (ABS Torredembarra), Toni Salazar i Gemma Pujol (ABS Llevant), Laura Tuset (ABS Vila-seca, i Salvador Tous (assessor de farmàcia clínica comunitària). Tots ells han estat seleccionats pel seu grau d’expertesa i experiència en la coordinació de la farmàcia clínica d’AP i AC i per la seva motivació i formació per fer realitat aquest model de col·laboració. En tot moment han comptat amb la col·laboració de la Xarxa de Santa Tecla i del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, on es va gestar inicialment aquest model d’actuació, a partir d’un dels seus grups de treball.

LÍNIES DE TREBALL

En aquests dos anys de funcionament, la comissió ha treballat en l’objectiu general de dotar d’estructura i consolidar el seu espai de treball però també s’ha marcat objectius concrets que s’han materialitzat en tres línies estratègiques: en primer lloc, un programa per assolir un ús racional dels antibiòtics, en segon lloc una intervenció  d’adequació dels tractaments de Vitamina D  i, en tercer lloc, un treball sobre l’abastiment i desabastiment de medicaments (en curs). En els dos primers casos ja s’han obtingut resultats molt satisfactoris que han permès millorar molt sensiblement l’ús d’aquests dos medicaments.

Més enllà dels resultats, «a satisfacció més gran ha estat comprovar el grau d’implicació de tots els farmacèutics i farmacèutiques que estem a la comissió i la constatació que la feina que fem té una implicació directa en la millora de la seguretat i la qualitat de vida dels pacients», conclou Núria Gotanegra.