Endesa tanca una anella elèctrica per reforçar i millorar el servei a tres barris de la ciutat

S’ha estès una nova línia subterrània de mitjana tensió per tal de garantir la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric als clients d’Icomar, Torreforta i Riu Clar

Per . Actualitzat el

Endesa ha invertit 125.000 euros per construir un nou tram de línia subterrània de mitjana tensió a 25 kV a Tarragona amb l’objectiu de tancar una anella elèctrica a la ciutat i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament als barris d’Icomar, Torreforta i Riu Clar. A més, s’han reformat tecnològicament dos centres de transformació del municipi.

Així, la Companyia ha estès un nou tram de 675 metres de cablejat per tal d’enllaçar quatre centres de transformació que fins ara estaven aïllats, de manera que es crea el que s’anomena tècnicament una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). La mesura repercutirà no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.

Aquesta operació ha possibilitat començar a desballestar dues línies elèctriques diferents que confluïen en aquestes barriades, la qual cosa ha comportat la retirada de 16 torres de formigó, quatre pals de fusta, dos suports metàl·lics i 285 metres de cable. Aquesta fase s’acabarà en breu. En un dels extrems, s’ha mantingut un tram de xarxa aèria, però també s’ha reformat amb la substitució de 67 metres de cablejat, de manera que es reforça la capacitat de la línia.

D’altra banda, s’han reformat tecnològicament dos centres de transformació dels barris esmentats. En un d’ells, s’han substituït les tradicionals cabines per unes noves d’última tecnologia, fins i tot ja preparades per a telecomandar-les, és a dir, dotar-los amb d’equips d’actuació remota i un sistema de comunicacions que permet accionar a distància els seus dispositius de maniobra des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica permet evitar la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries i s’agilitza, en molt, la resolució i el temps d’interrupció del subministrament elèctric.

I en un segon centre de transformació s’han reemplaçat les cabines convencionals per unes de noves encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants. Aquestes cabines, completament estanques, tenen una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics, quan han d’entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Els treballs suposen un pas més per dotar la xarxa de Tarragona dels darrers avenços tecnològics no només amb l’objectiu de millorar les infraestructures elèctriques de la ciutat, tot eliminant àrees que quedaven en radial als seus barris, sinó donar una resposta adequada a les especificitats de la ciutat i a les necessitats del seu mercat.