El nou sistema de recollida Porta a Porta als barris té molt bona acollida

Per . Actualitzat el

En el decurs de la comissió de seguiment del servei de recollida i transport de Torredembarra, que va tenir lloc dimecres dia 18 de desembre, es va dur a terme una primera valoració del servei. Destaca la bona acollida que ha tingut el nou sistema.

La zona de Babilònia, inclosa en el sistema de recollida porta a porta, és una zona d’urbanisme horitzontal que inclou 690 habitatges dels quals, a través del consum d’aigua, es calcula que un 475 estan habitats tot l’any, el que representa una ocupació tot l’any del 68% dels habitatges, sobre els quals durant el mes de novembre s’ha centrat la campanya de repartiment inicial de material per a reciclar (cubells vermell  multi ús i marró, dotats amb xip d’identificació). S’ha repartit material a 389 habitatges i a uns 32 més se’ls ha subministrat durant el mes de desembre (un total de 421 habitatges que representen el 87% dels habitatges objectiu).

La zona té dues bateries de contenidors d’emergència, una a la rotonda que es troba a l’inici de l’avinguda Diagonal i l’altre al final, a l’alçada del camí de la Rasa. Durant el mes de desembre les incidències detectades han estat mínimes ja que el material deixat al voltant dels contenidors ha estat retirat diàriament abans de les 11 del matí. També són mínimes les incidències del servei, moltes de les quals ocasionades per confusió en els dies de lliurament (normal els primers dies d’implantació d’aquesta tipologia de servei) o manca de material o informació que s’ha subministrat a través dels operaris de vigilància ambiental de la Regidoria de Sostenibilitat.

Durant les primeres setmanes s’ha observat una participació diària entre 100 i 170 habitatges. Cal tenir en compte que aquest sistema de segregació no obliga a treure diàriament la fracció que pertoca i, molts cops s’acumula alguns dies abans de ser lliurada, especialment fraccions que no generen olors. Aquest ús s’ha traduït en un increment  important de recollida selectiva  que ha passat de 2930 Kg de selectiva (paper, vidre, envasos i FORM) a 9020 d’aquestes fraccions amb l’entrada del porta a porta a Babilònia. En allò que fa referència a la matèria orgànica que fins ara es recollia pel sistema Porta a Porta, s’ha avaluat a l’atzar la recollida de 5 dies en el nucli antic i a Babilònia i el resultat ha estat que al Nucli Antic, per exemple, es van recollir 900 kg mentre que a  Babilònia se’n van recollir 1550, una mica més del doble.

És encara aviat per fer càlculs però es pot concloure que la participació és important i correcta per ser l’inici del servei i que l’ús dels cubells és l’adequat a la zona de Babilònia.

Aquest mes de desembre s’acabarà la campanya informativa a Sant Jordi. A data d’avui ja s’ha repartit material a 331 habitatges dels 539 que es consideren ocupats tot l’any als carrers de Sant Jordi on s’implantarà la recollida per aquest sistema repartit material. Pràcticament un 61% dels habitatges. El repartiment acabarà el 31 de desembre per iniciar la recollida en aquesta zona el 7 de gener. Els monitors i monitores han manifestat que l’acceptació és, fins i tot més gran que a la zona de Babilònia per la qual cosa s’esperen uns bons resultats de recollida selectiva.