El pressupost del 2020 ja incorpora inversions en projectes de gran envergadura

Per . Actualitzat el

El govern municipal portarà dijous a l’aprovació del ple el pressupost per a l’exercici 2020. Amb l’inici del nou mandat i la finalització l’any passat del pla de sanejament financer, es recuperen els projectes de gran envergadura que, en part, comptaran amb finançament extern tot i que es mantindrà el nivell d’endeutament actual. Així ho ha explicat aquest matí l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, en la presentació de la proposta de pressupost per al 2020. L’alcalde, a més, ha avançat els grans trets del pla d’inversions del mandat:

Any 2020:
Parc zona del carrer de Lleida: 408.000 € (147.000 € subvenció PAM + 261.000 € endeutament).
Restauració Capella del Castell: 29.000 €
Restauració de la Sínia: 38.000 €
Millora accessos a Torredembarra: 40.000 €
Urbanització Camí del Vallès i Pirineu: 60.000 €
Rehabilitació dipòsit del Pujol: 1.053.000 € (290.00 € subvenció ACA + 250.000 € previsió PUOSC + 513.000 € endeutament).
Reordenació pg. Miramar (antiga N-340): 1.221.000 € (551.000 € subvenció + 670.000 € endeutament).

Any 2021:
Cobriment de la piscina: 1.500.000 €.

Any 2022:
Remodelació pl. Catalunya: 415.000 €
Rehabilitació antic Escorxador: 900.000 €

Retornant al projecte de pressupost del 2020, aquest ascendeix a un total de 23.008.411,14 € el que suposa un increment del 6,03 % respecte al del 2019. Aquest increment ve donat, principalment, per l’1.611.000 € d’endeutament per a inversions. Pel que fa al pressupost ordinari d’ingressos i despeses corrents, la variació és mínima (un increment del 2,008 % en el pressupost de despeses per operacions corrents i de l’1,183 % d’ingressos per a operacions corrents).

En relació a les despeses i ingressos corrents, el regidor d’Hisenda, Josep M. Guasch, ha explicat que tant els ingressos per impostos directes com indirectes s’han previst a la baixa. Pel que fa a la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament, ha recordat que el 2018 es va tancar amb un 51,18 %, que la previsió per a aquest 2019 és que es tanqui per sota del 45 % i per al 2020 es treballa amb un tancament sobre el 46 %. Tot plegat indica que es duran a terme inversions amb finançament extern, però es mantindrà la ràtio d’endeutament baixa.

Pressupost exercici 2020, comparativa a nivell de capítols 2020-2019

Inversions 2020

En relació a la previsió inicial d’inversions per al 2020, l’alcalde Eduard Rovira ha explicat que, finalment, es restaran 37.000 € a l’aplicació pressupostària d’equips i programes informàtics (Alcaldia) i es destinaran a inversions en l’àmbit de Protecció Civil per a la renovació de parquímetres de zona blava. Aquesta és una proposta del grup municipal de PSC que ha estat acceptada per l’equip de govern (ERC).