Els professionals, el motor del canvi i la innovació en l’atenció primària

L’equip humà de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) del Tarragonès Nord i Baix Penedès actualitzen coneixements i metodologia de treball per adaptar el servei a les expectatives de la ciutadania

Per . Actualitzat el

La Xarxa de Santa Tecla està en ple procés de millora dels seus serveis d’atenció primària desplegats al nord del Tarragonès i al Baix Penedès. Ho fa a través d’una formació específica de tot el seu equip humà (personal mèdic, infermeria, administració i de suport) impartida pels experts de Cymap, empresa consultora especialitzada en la gestió del coneixement i de la informació dins de l’àmbit de la sanitat amb gairebé 20 anys d’experiència. En els darrers mesos els 500 professionals que treballen en les sis ABS gestionades per la Xarxa de Santa Tecla  (Arboç, Calafell, el Vendrell, Torredembarra, Tarragona Llevant i Vila-seca) han participat en una sèrie de xerrades i sessions pràctiques liderades pel doctor Ángel Ruiz Téllez, director de la consultora. L’objectiu d’aquesta formació, anomenada internament Centres en Transició, és la implantació d’una nova filosofia de treball en el si de l’organització que es tradueixi en una millor atenció a la població a través de mesures concretes, per exemple, en la gestió dels fluxos de pacients, l’eficiència i el temps de resposta en la resolució de casos i també en la reducció de les cues i les esperes innecessàries dels usuaris als centres de salut.

Per a la ciutadania, l’atenció primària és la principal porta d’accés al sistema sanitari. Del seu bon funcionament en depèn tant la resolució dels problemes de salut de les persones com la primera impressió que aquestes s’enduen quan accedeixen a la prestació del servei. És per això que, segons els experts, l’atenció primària és la pedra angular del sistema sanitari públic. Els professionals de les Àrees Bàsiques de Salut són els que tenen un contacte més directe, humà i fins i tot de confiança amb el pacient, amb el seu entorn i amb les problemàtiques i reptes de salut comunitària que pugui plantejar un nucli poblacional. Si a tot això afegim que el 80% dels problemes de salut de la població se solucionen en l’àmbit de l’atenció primària, és fàcil entendre per què la Xarxa de Santa Tecla fa esforços per millorar el servei d’atenció primària adaptant-lo a les necessitats d’una ciutadania cada vegada més diversa, més envellida, més recurrent dels serveis sanitaris i alhora més exigent.

Precisament en aquesta línia va la tasca feta per Cymap en l’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla. A través de l’anàlisi del funcionament de les diverses àrees i de cadascun dels perfils professionals i centres que conformen el servei, Cymap defineix els objectius estratègics de l’organització i aporta les eines (programari informàtic propi inclòs) perquè la comunicació, la relació i el flux de la informació entre els professionals repercuteixi positivament en l’assoliment dels objectius comuns. La metodologia de Cymap insisteix en la detecció d’aquelles inèrcies i maneres de fer que han quedat obsoletes davant el canvi continu experimentat per la població i les seves expectatives. La metodologia de Cymap aporta noves eines en tots els processos del servei, des de la manera de comunicar-se i donar resposta a l’usuari fins a la gestió de les agendes mèdiques i el sistema de citacions. Segons la direcció de l’àrea sanitària de la Xarxa de Santa Tecla, l’aplicació de la nova metodologia i programari informàtic s’anirà incorporant a totes les ABS de la Xarxa de Santa Tecla al llarg de 2020, any durant el qual ja es confia a obtenir els primers resultats.

El professional, motor del canvi
Històricament, els canvis estratègics en el funcionament del sistema sanitari s’han basat en les condicions pressupostàries, en les demandes del pacient i en polítiques sanitàries generalistes d’aplicació a tot un territori. Per a Cymap, els que realment tenen a la mà millorar i modernitzar el sistema són els seus professionals a través de la seva experiència als centres de salut de primària. Aquest canvi de paradigma, que implica l’empoderament i el redescobriment del professional, és precisament el que planteja la formació impartida durant aquests darrers mesos a la Xarxa de Santa Tecla. La nova fórmula genera expectació entre els professionals de l’organització, que confien que aquests mesos de coaching es tradueixin en millores evidents tant per als professionals com per als usuaris a tots els centres de la Xarxa de Santa Tecla. En aquestes pàgines recollim una petita reflexió de tres professionals del CAP del Vendrell, la metgessa de família Graciela Pérez, la infermera Maria Pia Techera i l’administrativa Montse Montoro. Les tres coincideixen que el sistema sanitari necessita evolucionar i trencar el model tradicional de les darreres dècades. La creixent demanda assistencial dels darrers anys, l’envelliment poblacional i l’increment de la complexitat de les patologies exigeix abordar nous enfocaments que donin resposta a les expectatives de la ciutadania i millorin l’entorn laboral dels professionals de la salut.

 

«Estem en un moment d’hipocondria social, d’excés de proves i de visites al metge»

 

El doctor Ángel Ruiz Téllez és conegut per la seva trajectòria en gestió sanitària. Inquiet analista del comportament professional i les organitzacions, és director de Cymap, empresa consultora que des de fa mesos ajuda la Xarxa de Santa Tecla a identificar camins de millora en el seu servei d’atenció primària. Defensa que la innovació en el model sanitari ha de venir dels seus professionals i argumenta que l’atenció primària és la seva pedra angular.

Com funciona Cymap?
La nostra empresa la integrem metges i informàtics. Els metges aportem l’experiència i el coneixement de la feina sanitària, mentre que els informàtics aporten les solucions i desenvolupen una tecnologia sensible, fiable i valuosa per a qualsevol estructura d’atenció primària. Ja fa molts anys que estem implantant el nostre model arreu de l’Estat i sabem positivament que allà on l’apliquem, amb petites adaptacions locals, funciona. De fet, a la zona de Tarragona el CAP Muralles ja segueix el nostre sistema i segurament ben aviat també ho farà l’ICS.

Què aporta a la Xarxa de Santa Tecla?
Primer de tot, la posada al dia del seu sistema de treball. El professional de l’atenció primària fa temps que posa de manifest que algunes coses han de canviar. D’aquí totes les vagues que s’han anat produint a tot arreu.  Però no és només una qüestió de recursos. El professional de primària, per sentir-se realitzat, necessita tenir el control d’allò que fa i, per això, necessita molta informació i tècnica. I això és just el que nosaltres facilitem amb la nostra metodologia de treball.
El segon és l’impacte que això tindrà en la percepció de la població, sobretot quant a la millora de la salut pública de la zona. Durant molts anys s’ha treballat amb informació molt limitada, fet que dificulta al professional saber si està arribant o no a l’objectiu final de la seva feina, que no és cap altre que donar solució al màxim nombre de necessitats assistencials de la població. Amb un sistema d’informació potent pots conèixer en tot moment si t’estàs apropant o allunyant d’aquest objectiu.

Això és difícil amb les sales d’espera sempre plenes de gom a gom.
Miri, la sensació d’angoixa i d’acumulació de pacients que es viu a moltes sales d’espera es pot solucionar. Es creu que com més pacients hi ha esperant a un centre més s’està treballant, però el plantejament és un altre. L’objectiu és ser més resolutius i solucionar el major nombre de problemes. I això es pot fer amb un menor nombre de contactes amb el pacient. Si podem estalviar-li una visita, millor per a ell i per al sistema. Si això ho apliquem de manera continuada i a gran escala s’aconsegueix ràpidament una sensació més folgada, fins i tot treballant més.

El futur de la sanitat passa per l’atenció primària?
I el present. Miri, a la Xarxa de Santa Tecla mateix s’atén una proporció de 500.000 casos de primària per cada 7.500 casos hospitalaris. De fet, l’atenció primària és el sistema i l’hospital és l’ens col·laborador per solucionar la part complexa. O tothom posa més el focus en l’atenció primària o tindrem males notícies com a societat. Hi ha països, com ara els Estats Units, on és molt evident el drama que significa no tenir accés a un nivell assistencial primari. Per això és tan important treballar per establir unes millors condicions de feina per als professionals de la primària. Aquest esforç redunda clarament en un servei de més qualitat per als pacients.

La població és cada vegada  més exigent?
La població està més sana que mai i alhora és quan més por té a perdre la salut. Estem en un moment d’hipocondria social, d’excés de sol·licitud de proves i de visites al metge. Està en les nostres mans, sobretot entre els professionals de l’atenció primària, posar fre i reconduir aquesta tendència dels darrers anys.