El català retalla distàncies al castellà com a llengua habitual a Tarragona

El domini del castellà és gairebé del 100% entre la població del territori, però el català ja és el primer idioma per a 4 de cada 10 habitants

Per . Actualitzat el

El castellà continua sent l’idioma predominant a les comarques tarragonines, però els estudis lingüístics dels darrers anys apunten a un increment de l’ús del català com a llengua habitual a casa nostra. Segons les darreres dades apuntades per l’Idescat, el 40,4% de la població del Camp de Tarragona ja té el català com a primera llengua a l’hora de comunicar-se (set punts més que l’any 2008). El català se situa així en un percentatge molt similar en ús al castellà, que és l’habitual per a un 41,4% dels residents a les nostres comarques (4 punts menys que fa deu anys).  Només un 7,5% de la població tarragonina assegura que parla indistintament ambdós idiomes de manera habitual. Malgrat aquesta igualtat en l’ús de totes dues llengües, la realitat a casa nostra és que existeixen diversos factors que situen el castellà encara com a llengua que més es fa servir al territori. El principal és el grau de coneixement que hi ha d’ambdues llengües entre el conjunt de la població. Segons l’Idescat, el 98% de la població tarragonina pot entendre, parlar, llegir i escriure en castellà. En canvi, si parlem de totes aquestes quatre habilitats en llengua catalana, el percentatge no arriba al 67%. Malgrat això, en l’actualitat, un 94% de la població tarragonina entén el català parlat i un 82% és capaç de parlar-lo si és necessari. Les grans dificultats estan a l’hora d’escriure’l (només un 68% de la població tarragonina s’hi veu capacitada). Un altre factor és que el 77% de la població catalanoparlant reconeix que canvia la conversa al castellà quan l’altre interlocutor s’expressa en llengua estatal. A més, segons l’Idescat, un 56% de la població castellanoparlant no mostra gens d’interès a aprendre el català o millorar-ne els coneixements.

El nord de la demarcació de Tarragona (Baix Penedès i Tarragonès), és la segona regió de Catalunya on menys es parla català. La zona més castellanitzada és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on segons l’Idescat només un 27,5% de la població té el català com a llengua d’ús habitual. Al Camp de Tarragona i el Penedès aquest percentatge se situa al voltant del 40%, amb una tendència creixent en els darrers 10 anys, però el català a casa nostra té un grau de penetració inferior al que es registra en altres zones del país com ara les Comarques Centrals, Ponent i, especialment, les Terres de l’Ebre, on assoleix un percentatge de més de 72% com a llengua d’ús habitual.

CAP A UNA SOCIETAT REALMENT BILINGÜE?
El català està escalant posicions, però el castellà es manté com a idioma més utilitzat en gairebé tots els àmbits de la vida diària a casa nostra. La llengua espanyola és la que més fem servir amb els companys de feina, en l’àmbit domèstic i familiar, en el consum de mitjans de comunicació, en el comerç i en el llenguatge escrit als mòbils.  El percentatge que exclusivament fa servir el castellà en tots aquests àmbits sempre és superior al dels que fan servir exclusivament el català. Però és evident que el gran gruix de la població fa servir les dues llengües de manera natural en el dia a dia. El gran percentatge de les comunicacions personals a les nostres comarques es fan a través de la combinació del castellà i català, una realitat que s’evidencia cada vegada més en els percentatges recollits per l’Idescat des de l’any 2003 (vegeu gràfic pàgina següent).

L’ANGLÈS, TERCERA LLENGUA
El treball de camp de l’Idescat també estudia l’ús de llengües estrangeres. L’anglès es consolida com a tercer idioma més utilitzat a les comarques de Tarragona i experimenta creixements espectaculars en la darrera dècada. Actualment un 44% de la població tarragonina l’entén (un 30% l’any 2008) i un 34,9% s’atreveix a parlar-lo (un 22% l’any 2008). Un 31% l’entén, el parla, el llegeix i l’escriu.