La Diputació de Tarragona iniciarà el nou Pla de Mandat sense deute

La institució preveu aprovar aquest divendres uns comptes de 160 milions d’euros, els més alts de la història de la institució

Per . Actualitzat el

La Diputació de Tarragona comptarà l’any 2020 amb un pressupost de 160.000.000€. Els comptes, que es preveu que s’aprovin en la sessió plenària que se celebrarà aquest divendres, s’incrementen un 2,4% respecte el 2019 i permetran encarar el Pla de Mandat 2020-2023 amb màxima disponibilitat de recursos. Es referma l’aposta i el compromís amb els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, i s’impulsen actuacions específiques en àmbits com la sostenibilitat, les polítiques socials, la cultura i l’educació, aspectes que seran clau en el pla estratègic que està elaborant la institució a través d’un procés participatiu amb tots els ens locals de la demarcació.

El pressupost s’ha presentat aquest dijous al matí als mitjans de comunicació, en un acte al Palau de la Diputació, encapçalat per la presidenta de la institució, Noemí Llauradó, acompanyada del vicepresident primer i diputat delegat d’Hisenda de la Diputació, Quim Nin. Durant la presentació, Noemí Llauradó ha destacat que “hem volgut incidir en aquells aspectes que formen part dels nostres valors i línies estratègiques de govern: compromís amb els municipis, amb l’educació, amb la sostenibilitat i amb les polítiques socials, juntament amb la transparència i la participació, que apliquem en la confecció del Pla de Mandat”. Per la seva part, Quim Nin ha assenyalat que “la Diputació està al costat de la competitivitat del territori, del món local, del món social, de les entitats, del patrimoni i de les famílies que ho necessiten”.

Tal com s’ha posat de manifest, els comptes contemplen 4.900.000€ per amortitzar el deute pendent. Els ens locals seran destinataris de 10.000.000€, la primera anualitat del Pla d’Acció Municipal (PAM), que es referma com a eina imprescindible per poder afrontar inversions i despeses de funcionament ordinari, bàsiques per al seu dia a dia. Durant el mes de desembre es presentarà detalladament el PAM en la seva globalitat. En l’àmbit dels ens locals destaquen les actuacions destinades a reduir l’impacte del canvi climàtic, com és el cas de la prevenció d’incendis forestals, amb una aportació de 375.000€ que suposen un increment del 55% respecte el pressupost anterior. A més, s’incrementa en 100.000€ la subvenció destinada a fets de caràcter excepcional i per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics per als municipis de la demarcació, que ascendeix a 2.000.000€. Així mateix, augmenta la dotació per a accions diverses de prevenció i de reutilització de recursos, com la poda, la sega o la producció de biomassa. En aquest sentit i dins l’àmbit de l’emprenedoria i l’ocupació es destinaran també 100.000€ a la millora dels equips de protecció individual i les eines de treball per a realitzar les tasques de recuperació dels espais afectats pels darrers incendis.

Destaquen també les ajudes per impulsar inversions en habitatges municipals (300.000€), l’impuls dels programes per a l’eficiència en l’ús de l’energia (400.000€) i el foment de la recollida selectiva de residus (300.000€). A més, l’aportació al COPATE pel control de mosquits i la mosca negra incrementa la dotació un 134%, arribant als 351.000€. Es manté també el compromís amb els municipis per fer front a les despeses derivades de les escoles bressol municipal, amb una dotació de 5.000.000€.

En relació a les infraestructures viàries, es disposarà de gairebé 12.000.000€ per a la construcció, manteniment i millora de la xarxa viària de la demarcació, tenint com a referència el Pla Zonal, actualment en tramitació a causa de les modificacions fetes des de la Generalitat. Destaca l’increment del 20% del pressupost per a millorar la senyalització de les vies, i que inclouen una nova senyalització específica per a ciclistes. En matèria de carreteres, s’inclou una dotació específica per impulsar el projecte de millora de la carretera de Poblenou del Delta a Sant Carles de la Ràpita.

La cultura i l’educació incrementen el seu pes al pressupost del 2020, augmentant un 5% la dotació destinada al funcionament dels centres d’educació especial, les escoles d’art i escoles de música i conservatoris que té la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa. Així mateix, les actuacions destinades a donar suport als municipis i entitats en activitats culturals també s’incrementen; en concret, puja un 25% la dotació per al programa d’ajuts per a activitats de l’e-catàleg (1.500.000€) i un 20% el pressupost per als ajuts a activitats culturals per a municipis de menys de 5.000 habitants (300.000€).

Per primer cop s’engega una línia de subvencions, dotada amb 60.000€, destinada a organitzacions no governamentals que treballen per a la cooperació i el desenvolupament en col·laboració amb la Direcció Generalitat de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, també es contemplen ajudes a Creu Roja i a Open Arms amb l’objectiu de donar suport a l’acollida de persones refugiades.

El pressupost inclou partides per a 2 grans actuacions que emanen de l’anterior mandat: el projecte de la Baronia d’Escornalbou que posa en valor el patrimoni i l’entorn natural del Castell-Monestir d’Escornalbou, amb una dotació de més d’1 milió d’euros; i el projecte AulaPlus, que permetrà redefinir l’espai de la Boca de la Mina de Reus com un espai públic de formació al servei de la ciutadania.