L’Ajuntament de Tarragona adquireix els primers vehicles elèctrics

Anualment es reduiran en 4,34 tones les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona disposa des d’avui dels primers vehicles 100% elèctrics. Recentment es van adquirir de 2 vehicles híbrids que es van adscriure als serveis tècnics municipals de Territori i al Laboratori.

Els cotxes elèctrics s’han adquirit a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i són 3 vehicles NISSAN LEAF i està previst que s’adscriguin a l’Àrea de Territori per desenvolupar tasques com les visites d’obra dels tècnics municipals, inspeccions d’obres i llicències; i un per l’àrea de Tresoreria municipal.

Estalvi en emissions previst

La quantitat d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle) que s’estima evitar anualment és de 4,34 (expressat en tones de CO2), a conseqüència de l’actuació de substitució de 4 vehicles vells que utilitzaven combustible fòssil i han estat calculades per la diferència entre les emissions d’abans i després de l’actuació.  La font i la metodologia de càlcul utilitzada ha estat la que es troba disponible a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, segons versió 2019 publicada de la Calculadora d’emissions de GEH.

Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 25.000 € per a l’adquisició d’aquests vehicles, en la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. Està pendent de resoldre pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.