Les fundacions donen feina a més de 6.400 professionals a la demarcació

El sector fundacional tarragoní mobilitza també més de 4.000 voluntaris en els àmbits socials i de la salut, la cultura, l’ensenyament i la recerca

Per . Actualitzat el

Les fundacions, entitats sense ànim de lucre que treballen en benefici de l’interès general d’un territori, tenen cada vegada un paper més rellevant en el desenvolupament social de Catalunya en àmbits tan diversos com l’ensenyament, l’atenció social, la salut, la cultura, la recerca i la tecnologia. Segons dades de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que la setmana vinent organitza la seva trobada anual al Seminari de Tarragona, actualment el sector fundacional dona feina a més de 82.600 persones al conjunt del país (un 2,5% de l’ocupació total a Catalunya) i mobilitza prop de 42.000 voluntaris (un 8,2% del voluntariat total). Tota aquesta activitat es tradueix també en un important impacte econòmic. A Catalunya hi ha més de 2.589 fundacions (172 de les quals a la demarcació de Tarragona) que generen un VAB (Valor Afegit Brut) de 3.200 milions d’euros i una facturació per venda de productes, béns i serveis de prop de 3.000 milions d’euros anuals.

A les comarques de Tarragona, el pes de les fundacions està encara lluny del de les comarques de Barcelona. Només a la comarca del Barcelonès hi ha un cens de 1.276 fundacions que cobreixen tots els àmbits de la societat. A la demarcació de Tarragona, en canvi, hi ha 172 fundacions, 65 de les quals al Tarragonès, 49 al Baix Camp i 7 al Baix Penedès. Malgrat això, des de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que actualment té 625 associades, es destaca que el sector fundacional tarragoní s’ha multiplicat per 3,5 en els darrers vint anys, per sobre del creixement del 2,2 que s’ha registrat en el mateix període a Barcelona. Les fundacions tarragonines representen el 6,8% del total de fundacions actives a Catalunya i són les terceres, en pes relatiu, després de Barcelona (79,3%) i Girona (9,1%).

El pes d’aquestes 172 fundacions en el desenvolupament social de les comarques tarragonines és innegable. Donen feina a 6.463 professionals especialitzats en àmbits tan diversos com la salut, l’atenció social, l’ensenyament, la cultura, la tecnologia i la recerca. També existeixen fundacions amb actuació multiàmbit i transversal. Les fundacions tarragonines mobilitzen, a més, una bossa de més de 4.100 voluntaris al voltant de les seves accions i serveis. Entre les fundacions més conegudes del territori hi ha les integrades dins de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla (Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Fundació Casa Sant Josep per a la Infància, Fundació Estela per a la Discapacitat…), la Fundació PortAventura, la Fundació Pau Casals, la Fundació URV, la Fundació Privada Mútua Catalana, la Fundació Privada Reddis Reus, i instituts d’investigació científica com l’ICIQ (Institut Català d’Investigació Química) o l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social).

Pel que fa a l’impacte econòmic del teixit fundacional tarragoní, sempre segons la Coordinadora Catalana de Fundacions a través de dades de l’Idescat, aquest generen uns ingressos anuals per activitat de més de 300 milions d’euros, essent el segon més important de Catalunya en facturació per darrere del de Barcelona (4.125 MEUR anuals). Encara en termes econòmics, pel que fa als actius fundacionals, Tarragona aporta el 4,6% del total de les fundacions de Catalunya, amb 400 milions d’euros.

Donacions
A banda de la facturació per venda de productes, béns i serveis, les fundacions tenen en la filantropia una de les seves fonts de finançament. L’any 2016 el conjunt de fundacions de Catalunya van rebre donatius privats per import de més de 509 milions d’euros, la gran majoria procedents de particulars.

D’aquest total el 95,7% va anar a fundacions amb activitat a les comarques de Barcelona, amb un import total de 487 milions d’euros. En el cas de les fundacions de la província de Tarragona, aquestes van rebre donatius privats per import de 7,2 milions d’euros, el que representa només un 1,4% del total de donatius registrats a Catalunya durant el 2016. A Girona els donatius a fundacions van superar els 11 milions, mentre que a Lleida no van arribar als 3 milions.

Les empreses baixen la seva solidaritat

Aproxidament un 19% dels catalans que fan declaració de renda van fer algun tipus de donació econòmica a fundacions durant l’exercici 2016 (és a dir 655.000 persones físiques). Des del 2003, quan només un 10% declarava fer donacions, quasi s’ha duplicat el percentatge de donants. Segons la coordinadora de fundacions, la donació mitjana per català en l’actualitat és de 146 euros, però es detecta un important repunt a partir del 2015, any en què va entrar en vigor la desgravació del 75% dels primers 150 euros donats. Entre les persones que guanyen més de 60.000 euros l’any, la donació mitjana se situa en els 248 euros, mentre que en les rendes per sota dels 12.000 euros la donació mitjana per persona és de 92€, tot representant aquest import un esforç econòmic més gran que en les classes socials més benestants. Els particulars catalans van fer donacions a fundacions declarades a l’IRPF per valor de 95,6 milions d’euros l’any 2016.

Pel que fa a les empreses catalanes, l’any 2016 n’hi va haver 11.287 que van fer donacions econòmiques a fundacions amb una mitjana de 7.847 euros cadascuna. L’import total de les donacions declarades en l’impost de societat  de les empreses l’any 2016 va ser de 88,6 milions d’euros, molt per sota dels 176 MEUR de l’exercici 2007, tot just abans de l’esclat de la crisi econòmica. De fet, fins abans de la crisi les empreses i les persones físiques feien aportacions força similars, però en els darrers anys les aportacions de particular representen un 84% de les donacions, per només un 16% les empreses. És en aquest àmbit on des de la Coordinadora Catalana de Fundacions es considera que hi ha molt de camí per recórrer per tal de millorar el finançament de les associades.