Bellvei implanta el reciclatge intel·ligent

Es farà efectiu el novembre després d’una campanya de comunicació per informar els veïns

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Bellvei i ECOBP han signat un acord perquè a partir del 4 de novembre entri en funcionament el Reciclatge intel·ligent, un nou sistema de contenidors amb sistema d’obertura mitjançant targeta magnètica per a la recollida selectiva municipal de Bellvei, amb l’excepció del polígon industrial Els Massets on s’implantarà la recollida selectiva porta a porta.

El motiu de la implantació d’aquest nou sistema és assolir els objectius marcats per les directrius del programa PRECAT 2020 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020).

Aquest nou sistema permetrà millorar les dades obtingudes el 2018. Els resultats recollits en contenidors varen ser d’un 78% de la fracció resta i un 22% la recollida selectiva. L’objectiu és revertir aquesta situació, fomentant la separació en origen dels residus, augmentant així la recollida selectiva i reduint els impropis que es troben en els contenidors.

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST NOU SISTEMA?

Entre el 4 i el 7 de novembre s’implantarà un nou sistema de contenidors per les fraccions matèria orgànica i resta que només es podran obrir mitjançant una targeta magnètica, en funció de la freqüència d’obertura programada dels contenidors que serà la següent:

Contenidors de matèria orgànica: de dilluns a diumenge

Contenidors de la fracció resta: dimecres i diumenge

Les persones que tinguin nadons o gent gran a càrrec podran sol·licitar a l’Ajuntament de Bellvei l’ampliació de la freqüència d’obertura de la fracció resta per poder gestionar adequadament la generació de bolquers.

Els residus de les fraccions vidre, paper i cartró i envasos es seguiran gestionant com fins a dia d’avui.

S’instal·laran 32 bateries de contenidors amb les 5 fraccions cadascuna, de càrrega lateral i unificats a la mateixa tipologia amb capacitats diferents. Totes les bateries tindran el contenidor de resta i orgànica tancats amb la possibilitat d’obertura mitjançant la targeta magnètica. Les targetes seran lliurades a cada un dels titulars de les taxes d’escombraries, tant si són d’un habitatge, com d’un comerç.

Pel que fa al polígon industrial Els Massets, s’instal·laran 2 bateries de contenidors de recollida en càrrega lateral amb les fraccions vidre, paper/cartró i envasos per fomentar la selectiva. A tots els comerços del polígon se’ls entregarà contenidors de càrrega posterior amb rodes de la fracció resta i orgànica. La finalitat és oferir-los una recollida porta a porta seguint el calendari establert de les fraccions resta, orgànica i paper/cartró.

LA TARGETA D’IDENTIFICACIÓ D’USUARI/ÀRIA DEL SERVEI

Per poder participar d’aquest nou sistema de recollida es necessitarà la targeta d’identificació de persona usuària del servei. Aquesta permetrà desbloquejar el contenidor per obrir-lo i llençar les escombraries, i també registrar les dades del perfil de persona usuària del servei. Aquestes es podran consultar a través de l’aplicació mòbil del servei, disponible per IOS i Android, que es pot descarregar al següent enllaç: http://ecobp.cat/serveis-ecobp/reciclatge-intel·ligent/bellvei

El sistema d’obertura del contenidor és diferent i els usuaris hauran de pitjar un botó i apropar la targeta, una vegada dipositats els residus, la tapa del contenidor es tancarà automàticament, d’aquesta manera els usuaris que no tinguin la targeta no el podran utilitzar. Al fomentar la separació en origen i augmentar la selectiva, es reduirà la generació de la fracció resta, motiu pel qual els contenidors de resta no podran ser utilitzats cada dia.

L’Ajuntament pretén que amb aquest sistema s’aconsegueixin beneficis per la població en diferents aspectes; obtenir més recursos per l’augment de quilos de residus que es reciclen i que aquest increment de recursos obtinguts permetin aplicar descomptes en la taxa d’escombraries en el cas de fer un bon reciclatge.

CAMPANYA INFORMATIVA

A partir del 30 de setembre i durant el mes d’octubre es durà a terme una campanya de comunicació per fer arribar tota la informació necessària per poder iniciar de forma correcta la implantació del nou sistema de contenidors.

Aquesta consistirà en les següents accions:
– Enviament d’una carta informativa a la població per presentar el nou sistema de contenidors i fer entrega del formulari de recollida de dades de persona usuària del servei.

– Realització de sessions i punts informatius itinerants per donar informació sobre el nou sistema de contenidors, resoldre dubtes i fer entrega del kit del reciclatge intel·ligent: targeta d’usuària, 2 cubells de recollida i material informatiu del servei de recollida.

Sessions informatives:

Dilluns 30 de setembre, a les 20h, al Centre Cívic La Patronal

Divendres 25 d’octubre, a les 20h, al Centre Cívic La Muga

Punts informatius:

Dimarts 1 d’octubre, de 9:30h a 13:30h i de 17h a 20h, al davant de CaixaBank
(Av. de la Mare de Déu de l’Assumpció, 2)

Dilluns 7 d’octubre, de 9:30h a 13.30 i de 17h a 20h, al davant del supermercat Condis (Av. de la Mare de Déu de l’Assumpció, 37)

Divendres 11 d’octubre, de 9:30h a 13.30 i de 17h a 20h, al davant del Centre Cívic La Muga (Urb. Baronia del Mar)

Dissabte 19 d’octubre, de 9:30h a 13.30 i de 17h a 20h, al davant del Centre Cívic La Muga (Urb. Baronia del Mar)

– Habilitació d’un punt informatiu permanent al Centre Cívic La Patronal per recollir el kit de reciclatge intel·ligent i resoldre dubtes i incidències del servei. Aquest servei entrarà en funcionament el proper 1 d’octubre i en horari de 10 a 14h.
– Visites porta a porta de dos educadors ambientals a les cases i comerços del municipi per fer arribar la informació i resoldre dubtes a totes aquelles persones que no hagin pogut assistir ni a les sessions informatives ni als punts informatius.
– Campanya publicitària als mitjans de comunicació locals i comarcals sobre el nou sistema de contenidors.
– Obertura d’una pàgina web www.ecobp.cat on consultar tota la informació relativa al nou sistema de recollida i on es podrà descarregar l’aplicació del servei.
– Establiment d’un canal de comunicació població-consistori per fer arribar dubtes, peticions i incidències relacionades amb el nou servei. El canal de comunicació estarà format per una adreça de correu electrònic: info@ecobp.cat i un telèfon de contacte, el 977 16 84 35.