Adjudicada l’explotació de l’antic Tòful de Mar de la Platja Llarga

El DOGC publica avui la resolució per la qual s’atorga a l’empresa Tucan 2016, SL aquesta concessió per un període de deu anys

Per . Actualitzat el

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres la resolució, signada pel vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, segons la qual s’adjudica a l’empresa Tucan 2016, SL la concessió de domini públic d’un immoble propietat de la Generalitat destinat a bar-restaurant. Aquest espai, situat a la Platja Llarga de Tarragona i que fins el passat mes de desembre explotava el restaurant Tòful de Mar, consta de dues plantes amb dues terrasses que sumen una superfície total de 698,95 m2.
D’acord amb el text de la resolució, i tal com ja s’especificava a les bases del concurs, la concessió és per a un període de deu anys a comptar a partir de la data de formalització. L’empresa adjudicatària abonarà un total de 59.785 euros anuals en concepte de cànon de licitació. Un import que se situa per sobre dels 34.247,81 euros del cànon mínim que es proposava a les bases del concurs.
La Direcció General del Patrimoni va rebre un total de set ofertes, una de les quals es va considerar exclosa “perquè no va presentar en el sobre B la documentació mínima requerida en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació”. Segons la mateixa resolució, i un cop valorades el conjunt de les propostes, la Mesa de Contractació va determinar com “l’oferta més avantatjosa per a l’Administració” la presentada per l’empresa Tucan 2016, SL, ja que va obtenir la millor puntuació en la fase de licitació, amb un resultat final de 85,13 punts sobre 100.
La formalització del contracte de concessió es farà abans del proper 20 d’octubre, termini durant el qual l’empresa adjudicatària ha de presentar el projecte definitiu de les obres que haurà d’executar. D’altra banda, l’entrada en funcionament del nou restaurant haurà de ser abans del transcurs d’un any des de la signatura del contracte.