Vuit explotacions agràries tarragonines reben ajuts per a la mitigació del canvi climàtic

En l’àmbit català els 186 expedients ressolts favorablement ascendeixen a 1,8 MEUR

Per . Actualitzat el

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) suma 186 projectes de mitigació més, als 186 aprovats anteriorment. En total haurà ajudat 334 explotacions agràries catalanes a fer inversions que mitiguin el canvi climàtic. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 3.902.409 euros que representa un volum d’inversió de gairebé 9 milions d’euros.
La redistribució dels pressupost entre ajuts d’aquesta convocatòria ha permès incrementar la dotació d’aquest ajut, i aprovar un segon grup d’expedients per un import d’ajut de  1.807.271 euros, i una inversió de 4,24 milions d’euros.
L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic, regulat per la Ordre ARP/35/2018, de 23 de març, que aprova les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació  (CGE), s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Amb aquesta línia d’ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Es dona suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables.
La majoria d’inversions auxiliades d’aquest tram són en l’àmbit de la maquinària i equips innovadors, i les energies renovables que es localitzen principalment a Lleida i Catalunya central, tant pel què fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.
L’elevat import d’inversió sol·licitat en aquest ajut ha fet necessari valorar els projectes d’acord amb els criteris de priorització establerts. En un primer tram és van aprovar sol·licituds amb un mínim de 40 punts, i en aquest segon s’aproven els expedients que superen la puntuació mínima i compleixin la resta de requisits de la convocatòria.
A nivell territorial, els ajuts concedits actualment es distribueixen de la següent manera:
Serveis Territorials
Núm. Expedients
Import de subvenció
Import d’inversió
Barcelona
5
22.100,00 €
53.197,75 €
Catalunya Central
50
588.896,91 €
1.338.526,65 €
Girona
35
315.399,63 €
766.023,59 €
Lleida
80
758.418,65 €
1.805.801,90 €
Alt Pirineu i Aran
6
58.670,23 €
128.684,40 €
Tarragona
8
49.103,51 €
114.289,14 €
Terres de l’Ebre
2
14.683,00 €
30.666,00 €
Total
186
1.807.271,93 €
4.237.189,43 €
I la distribució total acumulada:
Serveis Territorials
Núm. Expedients
Import de subvenció
Import d’inversió
Barcelona
5
22.100,00 €
53.197,75 €
Catalunya Central
95
1.177.526,55 €
2.614.166,11 €
Girona
44
442.708,96 €
1.061.337,01 €
Lleida
140
1.720.445,22 €
4.079.517,22 €
Alt Pirineu i Aran
18
243.719,88 €
521.026,55 €
Tarragona
17
128.729,64 €
285.183,09 €
Terres de l’Ebre
15
167.178,78 €
363.924,70 €
Total
334
3.902.409,03 €
8.978.352,43 €