Les pensions del Tarragonès i del Baix Penedès, entre les més altes de Catalunya

Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Tarragona són les tres ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb la pensió mitjana més elevada

Per . Actualitzat el

Amb l’envelliment progressiu de la població i la baixada de les cotes de cotització salarial fa temps que es diu que el sistema espanyol de pensions contributives està en dubte. El futur del sistema de pensions a l’Estat és tota una incògnita que cap dels gestors polítics s’atreveix de moment a afrontar obertament i, en paral·lel, cada vegada són més els moviments socials que reclamen pensions dignes per als jubilats i jubilades. Més enllà del debat sobre si les pensions actuals són suficients per mantenir una vida digna un cop s’arriba a l’etapa de la jubilació, el cert és que els pensionistes de les nostres comarques estan entre els que més cobren actualment de tot Catalunya. Segons dades de la Seguretat Social corresponents al tancament de l’exercici 2018, la pensió mitjana al Tarragonès és de 1.188 euros, només superada per les pensions que es perceben a les comarques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1.193 euros). També estan ben posicionats els pensionistes del Baix Penedès on la pensió mitjana arriba als 1.068€ mensuals, tot i que es queda per sota dels 1.145 euros que es cobren de mitjana al conjunt de Catalunya.

 

Entrar en l’etapa de la jubilació és sinònim de perdre poder adquisitiu. El sistema de pensions marca que, com a màxim, es cobrarà una pensió contributiva de 2.659,41 euros bruts mensuals (uns 2.150 euros nets), fins i tot aquelles persones que hagin estat 40 anys cotitzant a la Seguretat Social amb sous superiors als 45.000 euros anuals.
Malgrat aquesta realitat, els jubilats i jubilades de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès actualment estan entre els més ben pagats de Catalunya, el que significa que durant la seva etapa laboral van desenvolupar feines amb remuneracions i cotitzacions a l’erari públic superiors als del conjunt del país. En aquest sentit, destaca la mitjana de les pensions a la comarca del Tarragonès (1.188€ mensuals), només superada a Catalunya pel Barcelonès (1.235€ mensuals). Pel que fa a la ciutat de Tarragona, la mitjana de les pensions s’enfila fins als 1.263€, essent la tercera ciutat de més de 20.000 habitants amb les pensions més altes per darrere de Sant Cugat del Vallès (1.393€) i Barcelona (1.276€). Pel que fa a la pensió mitjana a la capital del Baix Penedès, el Vendrell, és de 1.066 euros mensuals, mentre que al conjunt del Camp de Tarragona és 1.113€. En clau de la demarcació, les dues comarques tarragonines amb la mitjana de pensions més baixes són el Priorat (880€ mensuals de mitjana) i la Terra Alta (829€), essent aquesta la comarca amb les pensions contributives més baixes de tot Catalunya.
Pel que fa al nombre de persones que reben una pensió contributiva, al Camp de Tarragona n’hi ha actualment 91.704 (19.600 de les quals al Baix Penedès i 42.000 al Tarragonès). Al conjunt de la província hi ha 149.664 pensionistes i prop d’1,5 milions al conjunt de Catalunya.

El pes del mercat laboral
La Seguretat Social té en compte diversos factors a l’hora d’establir la pensió contributiva que ha de percebre cada persona un cop accedeix a la jubilació. Entre aquests factors hi ha el nombre d’anys cotitzats (han de ser un mínim de 15 per cobrar el 50% de la prestació i un mínim de 37 anys per cobrar el 100%) i la mitjana dels imports aportats al sistema públic de la Seguretat Social (especialment durant els darrers 25 anys de la vida laboral). En el cas de les comarques del Tarragonès i la Ribera d’Ebre, és notòria la importància dels llocs de treball aportats per la indústria petroquímica i les centrals nuclears d’Ascó, respectivament. Ambdós sectors productius, establerts al territori durant les darreres quatre dècades, han ofert durant tot aquest temps llocs de treball estables i ben remunerats a la població resident a la zona, el que es tradueix en un increment de la mitjana de les pensions tant al Tarragonès, on també té un paper clau el sector serveis, com especialment a la Ribera d’Ebre, on el sector energètic és cabdal en la seva economia.