La Diputació anuncia dues mesures per reduir el soroll a la TAP per a la tardor

Una sentència judicial ha suspès l’activitat dins del recinte de les 21 hores a les 7 de la matinada

Per . Actualitzat el

Arran de la Iinformació publicada ahir pel Diari de Tarragona en què s’afirmava que la Tarraco Arena Plaça hauria de suspendre les activitats entre les 21 hores i les 7 de la matinada fins que no s’adoptin les mesures necessàries per garantir que les immissions acústiques no superen els límits legalment permesos, des de la Diputació de Tarragona, com a propietària de la TAP, s’assegura que “s’ha treballat i es treballa per a la millora d’aquest equipament”.

En un comunicat emès aquest mateix divendres, des de l’ens supracomarcal s’assegura que “d’ençà de la seva reforma, la Diputació de Tarragona s’ha ocupat de dotar a la TAP dels elements i infraestructures necessàries per millorar la qualitat de vida de les persones implicades (veïns, usuaris, etc.), sempre dins els àmbits que són de competència de la Diputació. En aquest sentit, s’hi ha equipat un edifici de serveis amb camerinos; s’hi ha instal·lat un muntacàrregues; s’ha pavimentat el redol; o tot el recinte s’ha adaptat per les discapacitats, entre molts d’altres.

Una de les vessants fonamentals d’aquests projectes de la millora té a veure amb l’aspecte sonor del recinte. En concret, s’hi treballa en dos sentits. D’una banda, en la reducció de l’emissió sonora interior, amb la reducció de la  sortida de soroll per l’espai obert de la cúpula mòbil i amb la protecció de portes i finestres amb cortines aïllants. D’altra banda, s’està treballant en la reducció de l’emissió sonora exterior, amb un projecte que incrementarà la disponibilitat de potència elèctrica pels requeriments escènics, de manera que no calgui així utilitzar un grup electrogen. Actualment, s’està ultimant la redacció d’ambdós projectes i es preveu que es puguin executar durant la tardor.

La Diputació de Tarragona té la voluntat d’actuar en totes aquelles qüestions que siguin  de la seva competència i que puguin contribuir a millorar l’entorn i a satisfer l’interès general. Per això, es vetllarà per satisfer les necessitats i els drets dels veïns de la zona i també de la ciutadania del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que troben en la TAP un destacat equipament cultural que ha suposat un important impacte econòmic a la ciutat. L’impacte econòmic total derivat de la TAP en cinc anys es pot situar al voltant dels 24.100.000 euros (restauració, allotjament, serveis complementaris, etc.).

La voluntat de la Diputació de Tarragona és col·laborar amb els altres agents i institucions implicades per tal que puguin, des dels àmbits que li correspon a cada part, satisfer l’interès general. De fet, la Diputació té un contracte d’arrendament i explotació vigent que preveu a la clàusula setzena ‘la Diputació de Tarragona vol que l’explotació de la TAP tingui la més gran diversitat possible, arribant a tota classe de públics, d’una forma innòcua sense molèsties a tercers”.