Tarragonès i Baix Penedès, les comarques catalanes amb més creixement demogràfic en els pròxims deu anys

Horitzó 2030. El nombre de població resident a la zona nord de la província s’incrementarà més d’un 11% en la propera dècada

Per . Actualitzat el

Catalunya superarà els 8 milions d’habitants l’any 2030 i les dues comarques del nord de la nostra demarcació, el Baix Penedès i el Tarragonès, tindran un paper cabdal en aquest creixement demogràfic. Segons la darrera projecció de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), tant el Tarragonès com el Baix Penedès registraran una pujada poblacional de més de l’11% al llarg de la pròxima dècada, fet que les situa com un dels territoris amb més previsió de creixement demogràfic percentual de tot Catalunya.

Si bé les previsions de creixement demogràfic a Catalunya són moderades, sobretot pel descens en el nombre de naixements, les projeccions poblacionals indiquen que l’any 2030 ja serem més de 8 milions de catalans. Gairebé totes les zones de Catalunya augmentaran la seva població en els pròxims anys, tret de les Terres de l’Ebre, que cada vegada estaran més despoblades. En el cas de la demarcació de Tarragona, el creixement demogràfic més important es viurà novament a la zona nord, al Tarragonès i el Baix Penedès, on en un escenari de creixement mitjà, el nombre de residents censats s’incrementarà de més d’un 11% en l’horitzó d’una dècada. D’aquesta manera, el Tarragonès passarà a tenir l’any 2030 més de 280.000 habitants (l’any 2018 es va tancar amb 251.000) i el Baix Penedès en tindrà uns 114.000 (per 101.000 de l’actualitat). Pel que fa al conjunt del Camp de Tarragona, es preveu un creixement poblacional del 7%, passant de 516.000 habitants (2018) a més de 557.000 (any 2030).
La resta del creixement poblacional important de Catalunya es registrarà a les comarques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al conjunt de les comarques tarragonines. A les comarques interiors de Lleida també es registrarà una pujada poblacional, tot i que a un ritme menor que a la zona costanera del país.

ENVELLIMENT POBLACIONAL
Però més enllà de les previsions de creixement demogràfic, l’estudi de l’Idescat és rellevant perquè també serveix per dibuixar com serà aquesta població d’aquí a uns anys. Si es compleixen les previsions, l’any 2030 tindrem una societat molt més envellida. Al Tarragonès hi haurà més de 58.000 persones amb més de 65 anys (un 20% de la població total) i al Baix Penedès hi residiran 23.000 persones de més de 65 anys (un 23,2% del total de la població de la comarca). De fet, aquest procés d’envelliment és la tònica a tot el país. L’any 2030, a 14 comarques de Catalunya (una de cada tres) almenys una quarta part de la població tindrà 65 anys o més.
Segons l’Idescat aquest progresiu envelliment de la població farà que l’any 2030 l’índex de dependència de la gent gran se situi per sobre del 34%. Es preveu que l’any 2060 aquest índex de dependència en la gent gran sigui superior al 50%.

MENYS INFANTS A CATALUNYA
Per contra, es preveu una baixada sostinguda de la població infantil (de 0 a 15 anys) a escala de tot Catalunya. L’any 2030, la població de 0 a 15 anys de Catalunya haurà disminuït en 127.000 habitants (passaria dels 1,264 milions del 2018 als 1,137 milions el 2030). La disminució afectarà principalment les etapes d’educació infantil i primària, que baixaran un 5,5% i un 17,8%, respectivament. En canvi, en les etapes d’educació secundària postobligatòria i d’ensenyament universitari la població augmentarà, perquè hi arribaran les generacions més nombroses, nascudes al voltant de l’any 2008.
Pel que fa a la població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 4,863 milions el 2018 a 5,088 milions el 2030 i superaria el màxim històric registrat el 2009 (5,022 milions). Paral·lelament, la població en edat de treballar estarà més envellida, ja que augmentarà la població de 45 a 64 anys, tant en valor absolut com en percentatge.

Més morts que naixements
Una altra dada que crida l’atenció de les projeccions poblacionals fetes per l’Idescat és que majoritàriament a totes comarques del país es registraran més defuncions que naixements en el període 2018-2030. En canvi, en aquest període es preveu que la migració serà positiva en totes les comarques catalanes i, per tant, en moltes compensaria el saldo natural de signe negatiu. En conseqüència, la migració serà el component que farà créixer la població en la majoria de comarques. La projecció de l’Idescat apunta que Catalunya no arribarà als 9 milions d’habitants fins més enllà del 2060.