Jordi Fortuny: «L’Ajuntament està en una situació econòmica d’equilibri inestable»

El consistori incrementarà les inspeccions als morosos per augmentar els ingressos

Per . Actualitzat el

El conseller de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal, Jordi Fortuny, i la consellera de Contractació, Laura Castel, han comparegut en roda de premsa per explicar la situació financera de l’Ajuntament Tarragona.

El conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, ha manifestat que “l’Ajuntament té un problema estructural perquè els ingressos corrents podrien no ser suficients per pagar les despeses corrents i el deute”. Així, l’any passat les despeses van augmentar més que els ingressos i en aquests moments “estem en una situació d’equilibri inestable; si seguim aquesta tendència l’Ajuntament es podria trobar sense capacitat d’inversió i hauria de fer ajustos importants”. En concret, la tendència des del 2015 ha estat un increment de la despesa corrent del 18%, mentre que des del 2015, els ingressos només s’han incrementat el 7,5%.

Aquesta evolució desfavorable entre ingressos i despeses corrents té com a conseqüència que el 2018, la ràtio legal d’estalvi net va ser positiva per només 413.000€, una xifra molt baixa que pot donar un resultat negatiu fàcilment. Si l’Ajuntament tingues una ràtio legal d’estalvi net negatiu no podria, perquè ho prohibeix la llei, acudir a finançament extern – demanar crèdits- , per tant, fer inversions.
La conselleria de Serveis Econòmics de l’Ajuntament ha fet una projecció per enguany en el sentit que sinó s’adopten mesures d’estalvi i s’augmenten els ingressos, el resultat serà negatiu amb les conseqüències esmentades anteriorment.

A 31 de desembre del 2018, l’Ajuntament devia 179 milions d’euros i el deute viu consolidat per habitant era d’1.353 €.

El conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, ha afirmat : “aquesta és la situació que hem heretat i hem de revertir. Ho volem aconseguir estalviant despeses i augmentant i potenciant el servei d’inspecció. No incrementarem impostos, ni pressió fiscal, però sí que augmentarem les inspeccions. Volem recaptar diners dels que no paguen i els hi correspon fer-ho”.

El regidor també ha assenyalat que “estructuralment s’ha de millorar per fer possible finançar les inversions municipals amb fons propis; i allunyar-se cada vegada més, de demanar un crèdit per a executar qualsevol inversió”.