Tarragona rebutja acollir el torneig 3×3 de bàsquet per manca de pressupost assignat

La Federació Espanyola de Bàsquet avisa que podria emprendre accions legals

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona ha comunicat a la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) que no serà possible realitzar els torneigos de 3×3 que es volien celebarar a la ciutat. Aquests torneigos es van plantejar després de la signatura d’una declaració d’intencions de l’exalcalde Ballesteros, el passat 7 de maig, en les quals es va comprometre que Tarragona acolliria aquestes competicions.
El portaveu del govern, Xavier Puig, ha afirmat que tot i la declaració d’intencions, «no es va reservar cap partida pressupostària per a finançar-ho, ni es va iniciar cap tramit per a tirar-ho endavant. És un torneig sense consignació pressupostària, amb la necessitat de fer un expedient modificatiu de crèdit, que s’ha d’aprovar en un Plenari, exposar-ho al públic, i no hi ha temps material per a fer-ho». També ha subratllat que els serveis tècnics de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament «ens han dit que tecnicament i logisticament és del tot inviable. Per això hem comunicat a la Federació Espanyola de Bàsquet que no es possible tirar endavant aquesta decisió que va prendre Ballesteros, creiem que de manera poc responsable, vistos els fets».

Finalment ha insistit que s’han buscat els mecanismes legals per a fer-ho però ha estat inviable.

El protocol signat el 7 de maig estipulava diferents obligacions per part de l’Ajuntament de Tarragona, entre les quals destacava una aportació econòmica municipal de 64.900 euros cada any fins al 2021, en total 194.700 € en tres anys, a més de la cessió d’espais com la plaça Corsini i el Camp de Mart i diferents facilitats tècniques.
Aquesta setmana, mitjançant un decret, s’ha informat a la Federació que es deixa sense efecte el protocol d’intencions. El decret recull l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament, segons el qual no existeix «consignació nominativa, adequada i suficient per fer front a l’import de 64.900 € previstos de pagar a la FEB. Per poder acordar una subvenció nominativa, s’ha de preveure de forma específica en el pressupost. En el cas que es procedís al pagament, aquest seria nul de ple dret i els ordenadors de pagament en serien personalment responsables».

 

Reacció de la Fedearció Espanyola de Bàsquet

Davant d’aquesta situació, la FEB va comunicar a l’Ajuntament que renunciava al segon i el tercer any de contracte, però que “el perjudici per a a aquest any era irreparable per les despeses realitzades i els equips ja inscrits que hi volien participar».

La FEB ha anunciat que ara es reserva les accions legals oportunes per l’incompliment dels contractes firmats.

 

Comunicat de la FEB

«El documento jurídico firmado por ambas partes es el mismo que utilizan el resto de las sedes y se hizo a iniciativa del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Tarragona pidió una reunión y que la FEB no enviara los documentos técnicos hasta después de la misma

Se celebró esa reunión y la FEB ofreció todo tipo de facilidades, entre otras que renunciábamos al segundo y tercer año, pero que el perjuicio para este año era irreparable por los gastos realizados y los equipos ya inscritos que pretendían participar.

En lugar de una contestación a la propuesta de la reunión, el Ayuntamiento de Tarragona ha enviado un escrito y nota pública diez días antes del evento sin margen de maniobra.

La FEB y Madison MK buscarán una alternativa para que el 3×3 Series no se resienta en su primera edición, y para que los deportistas no se vean perjudicados por la decisión del Ayuntamiento de Tarragona.

La FEB no volverá a hacer más comunicados a este respecto. Se reserva las acciones legales oportunas y lamenta que una institución pública que representa al conjunto de los tarraconenses incumpla los contratos firmados y perjudique a los amantes del baloncesto de esa magnífica ciudad que es Tarragona.»