La taxa d’ocupació dels graduats de la URV és del 86% al primer any de finalitzar els estudis

Per . Actualitzat el

L’adjunt per a l’Ocupabilitat, Ferran Mañé, ha presentat l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels graduats de la URV, que té per objectiu planificar la resposta de la Universitat als canvis que es produeixen al mercat laboral i acompanyar els estudiants per inserir-se amb èxit.

En la diagnosi sobre la situació laboral dels titulats de la URV, amb dades de 2017, s’observa que la taxa d’ocupació és del 86% (la mitjana catalana és del 89%)  i la inserció laboral és ràpida: el 70% dels graduats té feina 3 mesos després de graduar-se, si bé la millora de les condicions laborals i salarials és lenta i hi ha diferències salarials importants en funció dels ensenyaments. Així, el 53% dels graduats té ingressos superiors als 18.000 euros anuals (la mitjana catalana és del 64%), i cal tenir en compte que el 70% treballa a la demarcació de Tarragona, on els esforços de les empreses a causa de la crisi econòmica van ser majors. Malgrat l’empitjorament de les condicions i un retorn més lent que la mitjana catalana a la situació prèvia a la crisi, la tipologia de feines és similar i les tasques són adequades al nivell educatiu dels titulats, ja que el 82% fan funcions universitàries.

Pel que fa a les titulacions de màster, s’observa que el mercat de treball les valora adequadament. En aquest punt, Mañé ha explicat que cal oferir una bona qualitat formativa i una millor connexió amb el mercat per complir les expectatives dels estudiants i competir amb l’oferta formativa de postgrau de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els doctors tenen encara una millor inserció laboral (la taxa d’ocupació al 2017 era del 94% i la meitat treballen a l’empresa) i desenvolupen feines de més qualitat (el 97% fa funcions d’acord amb els coneixements universitaris).

Tenint en compte aquestes dades, els objectius plantejats al Claustre pel també director de l’Observatori de l’Ocupació són la millora del coneixement de la realitat empresarial, econòmica i del mercat de treball així com del món sociolaboral dels estudiants i titulats per afinar la planificació dels ensenyaments, dur a terme accions que vinculin la Universitat amb el món empresarial per afavorir la incorporació dels estudiants al món professional i acompanyar-los en la transició.