Servei d’Atenció a Domicili (SAD), un servei de persona a persona

Compartim un dia en la vida d’una usuària i una treballadora del SAD de Tarragona, que gestiona la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla

Per . Actualitzat el

L’assistència a domicili permet que moltes persones puguin gaudir d’una bona qualitat de vida a casa seva malgrat les dificultats derivades d’una malaltia, d’una discapacitat o, simplement, de l’envelliment. Es tracta d’un servei que proporciona els cuidatges i l’atenció necessàries a les persones que ho sol·liciten, en funció de les seves necessitats i d’acord amb una valoració professional, que estableix el tipus d’assistència que requereixen. A Tarragona ciutat fa anys que aquest servei el presta la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, a través del Servei d’Assistència a Domicili, amb el qual es pot contactar per diferents vies (vegeu quadre de la pàgina següent). Al llarg d’aquests anys s’han viscut moltes històries, s’han establert moltes relacions entre les persones que necessiten atenció i les que la proporcionen… Històries com la de la Carmen i la Cristina, usuària i cuidadora, que aquesta setmana ens  deixen acompanyar-les en una de les estones que cada dia, de dilluns a divendres, comparteixen al pis de la Carmen.

Fa tres anys que la Cristina Sas visita diàriament la Carmen Monclús, de 89 anys, al seu pis situat al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Cada dia, de dilluns a divendres, dedica dues hores a ajudar-la en les seves tasques d’higiene personal, a fer el llit, a comprar, a passejar una estoneta…, en definitiva, a fer-li companyia i assegurar-se que té cobertes les seves necessitats més bàsiques.

«Quan el meu marit va morir, em vaig posar malalta. Els meus fills viuen fora i jo necessitava algú que m’ajudés, per això vaig recórrer al servei d’atenció a domicili. En aquests anys han vingut diferents cuidadores i amb totes he estat molt bé; ara és la Cristina la que ve cada dia i la nostra relació és molt bona. M’ajuda a arreglar-me, a fer el llit, m’acompanya a passejar, ja que el metge m’ha dit que he de fer-ho, i el dia que em trobo malament es preocupa per mi i m’acompanya al metge, si cal»

«Procurem que la Carmen mantingui al màxim la seva autonomia; tot allò que pot fer ella, com vestir-se, pentinar-se, preparar l’esmorzar, etc., ho fa. Si algun dia es troba malament, jo l’ajudo, però generalment ho fa tot ella», explica la Cristina.

A banda de les tasques quotidianes que es poden fer en les dues hores diàries que comparteixen, la seva relació va més enllà. «No es tracta només de satisfer les necessitats bàsiques», explica la Cristina, «també es tracta d’acompanyar, de donar suport psicològic, de parlar amb ella, d’escoltar-la… i això, de vegades, ajuda molt més que la resta». La Carmen corrobora aquesta afirmació: «cada dia xerrem molt, jo li explico coses de quan era jove, de quan anàvem a ballar, de quan treballava… ens tenim molta confiança, mai no ens hem enfadat i jo crec que ens estimem gairebé com a mare i filla», assegura la Carmen.

Des del punt de vista professional, el cas de la persona que rep el servei ha de ser prèviament valorat per un equip de professionals que analitzen diferents paràmetres com ara la seva situació personal i familiar, del domicili, el veïnatge, etc., que serveixen per establir quin tipus de servei necessita. En el cas de la Carmen, l’acompanyament de la Cristina es complementa amb el d’una altra persona, en aquest cas una auxiliar de la llar, que l’ajuda en la neteja del domicili un cop per setmana.

«Amb els anys, estableixes un fort lligam amb les persones de qui tens cura, ja que passem moltes hores juntes. No totes les persones són iguals, alguns casos són més complicats que altres, i t’has d’adaptar», explica la Cristina.

Tant ella com la Carmen coincideixen a dir que el servei que s’ofereix a Tarragona és molt satisfactori. «Jo sempre m’he trobat molt bé amb les persones que han vingut a cuidar-me, i si és necessari que la Cristina vingui fora de les hores que li corresponen, per exemple per acompanyar-me al metge o  a l’hospital, no hi posen cap problema», assegura la Carmen. «Hi ha prou flexibilitat al servei, amb la resta de l’equip de professionals, per, si és necessari, adaptar-nos a les necessitats dels usuaris, i això els dona molta tranquil·litat», afirma la Cristina.

Amb una complicitat que no es pot fingir, les dues ens conviden a acompanyar-les en les seves tasques i en el passeig diari que fan pel barri on la Carmen viu des de fa més de trenta anys.

Finalitats i serveis del SAD

El servei d’atenció domiciliària va dirigit a les persones amb la finalitat de proporcionar:

• Atenció d’infants per complementar funcions parentals temporals per absència dels pares o tutors, o quan aquests presenten algun tipus de dificultat i/o disminució física, psíquica o social.

• Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport i, sense que això representi un risc per a ells.

• Atenció a persones amb dificultats temporals per convalescència o altres motius.

• Atenció a les famílies que necessiten ajut per superar situacions que per les seves característiques requereixen un suport temporal.

• Atenció a persones amb problemàtica associada a drogodependències.

• Qualsevol altra situació que requereixi el suport i atenció adequada puntual a la situació de dificultat en què es pugui trobar qualsevol persona i que el professional de referència ho valori convenient.

SERVEIS

Treballadors familiars

Servei d’atenció a les persones:

Aixecar i posar al llit · Vestir i desvestir · Higiene personal · Mobilització a la llar · Canvis posturals ·Control i seguiment de l’administració de medicaments simple · Organització del menjar (compra i preparació d’àpats) · Ajut en la presa d’aliments.

Serveis d’acompanyament:

Acompanyament dins del domicili (lectura i altres) · A fora del domicili per gestions vàries · Acompanyament a visites mèdiques i gestió receptes · Activitats lúdiques.

Serveis d’educació sanitària i social:

Ensenyar tècniques i habilitats als cuidadors informals (familiars i altres) · Suport psicològic i sanitari · Cures · Administració de medicaments · Prevenció de demències, motivació i estimulació.

Auxiliars de neteja

Serveis a la llar:

Ordre i neteja · Rentat i planxat de roba · Bugaderia a domicili · Manteniment i reparacions bàsiques.

Ajuts de la Generalitat de Catalunya per a la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Accedir als beneficis del Servei d’Atenció Domiciliària és possible a través dels serveis socials dels municipis o dels consells comarcals, que estableixen les necessitats de cada beneficiari segons el seu grau de dependència i assignen les hores setmanals de servei cobertes pel sistema públic, i també a través de la contractació directa a una empresa professional i acreditada per l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tal d’afavorir l’accés a aquest servei privat al màxim nombre de famílies, i davant de l’escassetat de places residencials públiques, el Departament d’Afers Socials, Treball i Família disposa des de fa un parell d’anys d’un programa d’ajuts econòmics per finançar part del cost de la contractació del SAD per la via particular. Aquestes ajudes, sota el nom Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS), s’atorguen a aquelles persones que contracten el Servei d’Atenció Domiciliària a una empresa acreditada per l’administració i serveixen per cobrir bona part del seu cost mensual. Els ajuts van des dels 180 euros mensuals (grau de dependència 1 amb una cobertura de 10 hores mensuals) fins a més de 500 euros mensuals (grau de dependència 3 amb una cobertura de 50 hores mensuals). Un cop contractat el servei a una empresa acreditada, com ara el SAD Santa Tecla de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, l’administració triga tres mesos en estudiar el cas, assignar l’ajuda econòmica i començar a fer els pagaments a l’usuari. Això sí, el primer pagament cobreix de manera retroactiva l’import corresponent als tres primers mesos de servei que l’usuari ha avançat a l’administració. En el cas del SAD Santa Tecla, el seu equip administratiu ajuda l’usuari i els seus familiars a fer els tràmits necessaris per accedir a la prestació de la Generalitat, així com en les posteriors revisions que calgui fer amb el pas del temps si canvien les condicions de vida o el grau de dependència del beneficiari. Aquests diners aportats per l’administració serveixen per sufragar part del cost de qualsevol servei aportat per l’empresa contractada, inclosos els de la neteja de la llar, essent un requisit obligatori contractar els serveis d’un treballador/a familiar com a mínim una hora al mes.