Les entitats del municipi ja poden presentar les sol·licituds de la subvenció en matèria d’Acció Social

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament fins el dia 21 de juny inclòs

Per . Actualitzat el

Un any més, la regidoria de Benestar i Serveis Socials de l’Ajuntament de Salou obre el període de presentació de les sol·licituds de la subvenció per entitats d’Acció Social. Podran  acollir-se  a  les subvencions  municipals  totes  les  entitats  i  associacions  sense  ànim  de  lucre,  que  estiguin legalment constituïdes, tinguin la seva seu social o delegació al municipi de Salou, estiguin registrades al Registre Municipal d’Entitats del municipi de Salou i tinguin per finalitat activitats en matèria d’acció social i més concretament, en la prevenció o/i inserció social.

Aquestes subvencions  tenen  per  objecte  col·laborar  econòmicament  amb  les  associacions  i  entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social, que com a condició indispensable, es desenvolupin en el municipi de Salou. I en concret, les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de les famílies, la infància, l’adolescència, les dones, les persones immigrants, les persones majors i les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de situacions de greus mancances o d’emergència social.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 21 de juny inclòs telemàticament a l’Ajuntament. La documentació necessària per poder optar a la subvenció consta d’instància de sol·licitud de subvenció en matèria d’acció social (Model S-1), declaració de les subvencions rebudes (Model S-2), programa d’activitats previstes per a l’any en curs i descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció (Model S-3), fotocòpia del NIF de l’entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada, i indicació del número de socis/es.