L’Hospital de Santa Tecla, el més ben valorat pels pacients del territori

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CATSALUT – Els cinc hospitals de la Regió Sanitària de TGN assoleixen una puntuació mitjana de 8,49 punts sobre 10

Per . Actualitzat el

El sistema sanitari acostuma a ser notícia als mitjans de comunicació per les mancances i febleses en el seu funcionament, però les enquestes als usuaris elaborades regularment pel CatSalut indiquen que, en línies generals, la ciutadania està satisfeta amb l’atenció rebuda. La setmana passada es van donar a conèixer els resultats de les darreres enquestes realitzades l’any 2018 dins del programa PLAENSA, amb el qual l’administració avalua el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries que en els 12 últims mesos han tingut contacte amb el sistema sanitari. En el darrer estudi els cinc hospitals de la Regió Sanitària de Tarragona assoleixen una puntuació mitjana de 8,49 punts sobre 10, lleugerament inferior a la mitjana catalana (8,53%), però amb punts forts a favor com ara un excel·lent tracte humà per part dels professionals i la qualitat de la informació facilitada pel centre als malalts i familiars.  Com sempre passa en aquests estudis, les pitjors puntuacions se les emporten el menjar d’hospital i el temps en llista d’espera. L’Hospital de Santa Tecla de Tarragona, de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, és el centre que assoleix una millor valoració global per parts dels usuaris i usuàries del territori. El centre de la Rambla Vella de Tarragona obté una puntuació de 8,76 sobre 10, i és el més valorat de tota la província.

Entre els punts forts de l’Hosopital de Santa Tecla hi ha el nivell d’explicació del funcionament del centre (98,7%), la informació sobre la intervenció quirúrgica (97,6%), la tranquil·litat per descansar a les nits (91,3%), les explicacions a l’hora de deixar l’hospital (97,5%),  i el tracte personal de les infermeres (98,8%). A més, un 91,1% dels enquestats repetiria al mateix hospital en cas d’haver de tornar a ser ingressats.

L’excel·lent valoració dels professionals d’infermeria es fa extensiva al conjunt d’hospitals del territori, i és el col·lectiu més ben valorat pels usuaris i usuàries dels centres assistencials. El tracte de metges i metgesses també rep puntuacions per sobre del 90% en tots els cinc centres estudiats (Joan XXIII, Santa Tecla, Pius de Valls, Sant Joan de Reus i Hospital del Vendrell).  Pel que fa a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, obté les seves millors notes en l’apartat d’ajuda a controlar millor el dolor (96,1%) i en la informació aportada en el moment de deixar l’hospital (98,7%). El Sant Joan de Reus, en canvi, obté les seves millors notes en les preguntes relatives a la comoditat i la indiviualitat de les habitacions. L’Hospital del Vendrell, de la seva banda, assoleix una puntuació perfecta a l’hora de donar explicacions als pacients sobre els processos quirúrgics que es fan a les seves sales d’operacions. El Pius de Valls, l’hospital que registra la pitjor valoració global de la Regió Sanitària de Tarragona (8,39 punts), té el seu millor percentatge en les explicacions a l’hora de donar l’alta als seus usuaris i usuàries.

Pel que a fa als aspectes més mal valorats per la ciutadania, continua com a principal queixa la qualitat del menjar dels centres hospitalaris, un 64,3% de puntuació al conjunt de Catalunya, el temps a les llistes d’espera, un 78%, i la signatura del consentiment informat abans de la realització d’operacions o proves, amb un 71,2% de mitjana per al conjunt dels hospitals catalans.

Un estudi de referència

Aquesta darrera enquesta del CatSalut, realitzada per contacte telefònic assistit per ordinador, es va fer entre el 24 d’octubre i el 20 de novembre de 2018 a partir d’una mostra mínima de 80 pacients de cada centre hospitalari de Catalunya. Totes les persones enquestades tenien una edat mínima de 16 anys i havien estat  usuàries  del  servei  en  els  últims  12 mesos. Segons els seus impulsors, aquest sondeig del PLAENSA (Pla d’Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció del CatSalut) té una fiabilitat del 95% amb més de 4.500 individus entrevistats arreu de les diferents regions sanitàries de Catalunya.