El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de la Xarxa de Santa Tecla obté la certificació ISO 9001

Per . Actualitzat el

El Servei d’Atenció Domiciliària de la Xarxa de Santa Tecla és l’encarregat de gestionar l’atenció domiciliària de les persones que ho requereixen als municipis de Tarragona, del Vendrell i en pobles de la comarca del Baix Penedès. Es tracta d’un servei públic que proporciona assistència a la llar als usuaris amb dependència, principalment persones de la tercera edat, adults amb problemes de mobilitat i algun menor d’edat. Comprèn un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. Ara aquest servei, del qual es beneficien 1.140 usuaris i usuàries del territori, ha fet un pas endavant assolint l’acreditació ISO 9001:2015, la qual certifica la seva qualitat en la prestació de serveis d’autonomia personal, servei d’acompanyament, servei d’assessorament, informació i orientació i serveis de la llar dins de l’àmbit de les administracions públiques.

El servei d’atenció domiciliària (SAD) va dirigit a les persones amb la finalitat de proporcionar:
• Atenció d’infants per complementar funcions parentals temporals per absència dels pares o tutors, o quan aquests presenten algun tipus de dificultat i/o disminució física, psíquica o social.
• Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport i, sense que això representi un risc per a ells.
• Atenció a persones amb dificultats temporals per convalescència o altres motius.
• Atenció a les famílies que necessiten ajut per superar situacions que per les seves característiques requereixen un suport temporal.
• Atenció a persones amb problemàtica associada a drogodependències.
• Qualsevol altra situació que requereixi el suport i atenció adequada puntual a la situació de dificultat en què es pugui trobar qualsevol persona i que el professional de referència ho valori convenient.

Per sol·licitar aquest servei cal adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Tarragona, de l’Ajuntament del Vendrell o del Consell Comarcal del Baix Penedès, que, previ estudi establiran, conjuntament amb l’usuari, el pla de treball del SAD.