Campanya contra la presència de pous sense tapar o no senyalitzats

Els serveis tècnics ofereixen l’assessorament per tal que es puguin dur a terme els treballs necessaris

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat una campanya de prevenció i seguretat ciutadana davant la presència de pous al municipi sense tapar i/o senyalitzar. L’objectiu principal és evitar qualsevol risc per a les persones que aquest fet pogués ocasionar.

Així mateix l’Ajuntament posa a disposició dels propietaris dels terrenys l’assessorament dels serveis tècnics municipals per tal que es puguin dur a terme els treballs necessaris per garantir la seguretat davant el risc de possibles caigudes.

Per comunicar aquestes incidències caldrà trucar a l’Ajuntament d’Altafulla al telèfon 977650008 i contactar amb el departament d’Urbanisme, o bé, fer-ho a través d’instància.

Els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament d’Altafulla recomanen als propietaris de finques rústiques les següents indicacions:

1.- Qualsevol propietari que tingui a la seva finca un pou no legalitzat, cal que procedeixi a la seva legalització amb la major celeritat possible.

2.- Qualsevol propietari d’una finca que tingui un pou existent, en ús o sense, cal que aquest el tingui amb les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar qualsevol tipus d’incident.

3.- El no compliment dels punts anteriors pot donar peu a l’obertura d’un expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística i el conseqüent procediment sancionador.

4.- Els Serveis Tècnics Municipals s’ofereixen a resoldre i assessorar qualsevol dubte existent al respecte.