Aprovada la modificació del POUM que afecta la zona d’activitats econòmiques

Per . Actualitzat el

Reunit en sessió extraordinària el 15 de març, el Ple municipal de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat provisionalment la modificació de planejament del POUM en l’àmbit del sector SUD2, que es tracta de la zona d’activitats econòmiques, situada a la part més propera a l’escola Pompeu Fabra de la Plana del Castell. El vot a favor ha estat unànime per part de tots els grups.

La proposta de modificació va ser aprovada inicialment en un ple anterior, celebrat al desembre. Plantejava principalment uns ajustaments globals i específics del sector, per adequar-se a les necessitats actuals. En matèria d’habitatge, per exemple, s’hi inseria una nova tipologia, el cohabitatge, que funciona en molts països i municipis.

El document ara a tràmit mantè els seus criteris originals, ja que no s’hi ha presentat cap al·legació en contra. S’hi han incorporat aspectes que demanaven dels informes sectorials. Per exemple, s’hi han afegit indicacions de comerç a tenir en compte pel tipus d’implantacions comercials que es preveuen dins de l’àmbit o la necessitat que el projecte posterior contempli un estudi de mobilitat en relació a la C-31.

Ara el document s’enviarà a la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona per a la seva aprovació definitiva.

El primer punt d’aquesta sessió extraordinària del Ple Municipal ha estat donar possessió a David Villaverde Corto del càrrec de regidor de Ciutadans. Villaverde entra al Ple en lloc de Soraya Serrano, que va renunciar al càrrec el passat mes de gener.