Xarxa de Santa Tecla i URV aprofundeixen en el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

El dimecres 6 de març, primera jornada especialitzada i oberta a juristes, estudiants i professionals de l’àmbit social

Per . Actualitzat el

La demanda de serveis socials està clarament en alça a la nostra societat i cada vegada s’han de coordinar més recursos i professionals de sectors ben diversos per atendre persones amb necessitats diferents com ara la  infància  i  la joventut,  la  gent  gran,  la  discapacitat,  l’estrangeria,  el  gènere,  les  addiccions, l’emergència habitacional, la pobresa energètica o la pobresa, entre molts altres. Dotar aquest gran àmbit d’experts amb coneixement del marc jurídic d’atenció a la persona és tot un repte i alhora una oportunitat per als professionals del sector que, bé a través de les institucions, les universitats o de les entitats del sector, treballen en l’atenció  a  la dependència i a l’autonomia personal en tots els nivells de població. És per això que l’àrea social de la Xarxa de Santa Tecla, col·laboradora de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV, i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la URV, han programat la primera jornada «El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social», que tindrà lloc el dimecres 6 de març a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la universitat tarragonina.

L’objectiu de la jornada, pionera a les nostres comarques,  és l’anàlisi  de  l’Ordenament  jurídic sectorial de l’atenció a  la  persona  en  matèria social, que requereix especialistes en el món del dret que operin tant en l’àmbit de  les  administracions  públiques  i  llurs  sectors  dependents,  com  en  l’àmbit  del tercer sector i en l’àmbit privat.
Parlem d’un camp relativament nou, ja que no va ser fins a l’any 2006, amb la Llei espanyola 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal  i  atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència, que a Espanya i a Catalunya l’atenció  a  la dependència  esdevé  en  un  dret  ciutadà  que  es  basa  en  els  principis d’universalitat,  igualtat  i  equitat,  que  superen  el  caràcter  assistencial  que  tenia fins al moment. A Catalunya, aquestes competències en  serveis socials  són  exercides  per  l’Administració  de  la  Generalitat,  els  consells comarcals i els municipis, en principi, amb més de 50.000 habitants.

Atesa la creixent demanda de serveis i la necessària professionalització d’un sector que fins ara ha estat molt enfocat des de l’associacionisme, la URV i la Xarxa de Santa Tecla consideren que cal obrir la porta a la formació de nous professionals jurídics especialitzats en l’àmbit social a escala global per garantir el bon desenvolupament d’un sistema de serveis que serà cabdal en el futur de la nostra societat. I amb aquest objectiu es posa en marxa aquesta primera jornada com a embrió de futures accions formatives reglades.
La jornada és d’inscripció gratuïta i està destinada a tècnics i lletrats d’administracions públiques, assessors jurídics d’entitats del tercer sector, advocats en exercici professional, tècnics de Serveis Socials, graduats socials, tècnics en relacions laborals i ocupació, responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social i estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Descarrega’t el programa de la Jornada. Règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social.