Desconvocada la vaga de facultatius de la sanitat concertada

Sindicat i patronals arriben a un acord que inclou la creació d’una Comissió Bilateral per tractar les especificitats professionals del personal facultatiu

Per . Actualitzat el

Metges de Catalunya (MC) i les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) han signat aquest divendres un acord que permet desconvocar la vaga de facultatius de la sanitat concertada prevista per als dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer. Segons el sindicat, el pacte inclou mesures favorables per al personal facultatiu que havien estat excloses del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Més temps per a l’atenció dels pacients i per a la formació i recerca, l’eliminació de la retallada salarial del 5% als metges interns residents (MIR) i aspectes substancials d’igualtat i conciliació, són algunes de les millores destacades de l’acord.

El sindicat mèdic considera que el document d’entesa de les parts és “doblement significatiu” perquè, a més de les reivindicacions assolides, “suposa la certificació que els facultatius requereixen d’un espai propi de negociació”, tal com ha quedat legitimitat i recollit en l’acord de suspensió de vaga per mitjà de la creació d’una Comissió Bilateral que, amb reunions mensuals i en el termini de 10 mesos, haurà de tractar i definir solucions per qüestions assistencials, laborals i professionals exclusives del col·lectiu facultatiu.

Pel que fa a les mesures acordades, MC destaca que per primera vegada els facultatius de la sanitat concertada disposaran d’una part de la seva jornada dedicada a la formació i recerca. Així, un mínim del 15% de la jornada anual dels professionals es destinarà al reciclatge i actualització de coneixements, tant en l’atenció primària com a nivell hospitalari. Un percentatge que es podrà revisar a l’alça en l’àmbit de la Comissió Bilateral.

L’atenció primària concertada obté millores per equipar les seves condicions assistencials a les del primer nivell de l’Institut Català de la Salut (ICS). D’aquesta manera, s’estableix que el nombre de consultes òptim per facultatiu sigui entre 25 i 28 visites diàries, amb un temps de referència de 12 minuts per visita presencial i de sis minuts per visita telefònica. Per aconseguir-ho, s’assignarà una mitjana de 1.300 pacients a cada metge de família. A més, en cas de manca de professionals per assumir un escreix de demanda, es recompensarà econòmicament els facultatius que allarguin la seva jornada.

Així mateix, en el pacte s’inclou la regulació de les jornades d’atenció continuada localitzada. En aquest sentit, s’introdueixen millores retributives per garantir una compensació proporcional quan es requereix l’atenció presencial del professional que està de guàrdia.

D’altra banda, l’acord regula la contractació temporal amb l’objectiu que, a finals de 2020, la taxa de temporalitat no sigui superior al 8% en la plantilla de facultatius.

En el cas de les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès, la convocatòria de vaga, que ara ha estat desconvocada, afectava als facultatius dels centres de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.