El SAD de la Xarxa de Santa Tecla, servei amb una demanda creixent

Per . Actualitzat el

El Servei d’Atenció Domiciliària de la Xarxa de Santa Tecla és l’encarregat de gestionar l’atenció domiciliària de les persones que ho requereixen als municipis de Tarragona, del Vendrell i en pobles de la comarca del Baix Penedès. Es tracta d’un servei públic que proporciona assistència a la llar als usuaris amb dependència, principalment persones de la tercera edat, adults amb problemes de mobilitat i algun menor d’edat.

Comprèn un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

El servei d’atenció domiciliària va dirigit a les persones amb la finalitat de proporcionar:
• Atenció d’infants per complementar funcions parentals temporals per absència dels pares o tutors, o quan aquests presenten algun tipus de dificultat i/o disminució física, psíquica o social.
• Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport i, sense que això representi un risc per a ells.
• Atenció a persones amb dificultats temporals per convalescència o altres motius.
• Atenció a les famílies que necessiten ajut per superar situacions que per les seves característiques requereixen un suport temporal.
• Atenció a persones amb problemàtica associada a drogodependències.
• Qualsevol altra situació que requereixi el suport i atenció adequada puntual a la situació de dificultat en què es pugui trobar qualsevol persona i que el professional de referència ho valori convenient.

Segons Ana Gómez, responsable del SAD a Tarragona, des de finals del 2017 s’ha produït un augment significatiu de la demanda amb la posada en marxa de la Prestació Econòmica Vinculada (PEV) que fa que moltes persones rebin uns diners per contractar aquest servei de manera privada, tot i que l’apartat de servei públic també ha continuat creixent.
Per sol·licitar aquest servei cal adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Tarragona, de l’Ajuntament del Vendrell o del Consell Comarcal del Baix Penedès, que, previ estudi establiran, conjuntament amb l’usuari, el pla de treball del SAD.