Cau la construcció, es manté la industrialització i tant serveis com exportacions milloren resultats

Les dades del darrer Observatori Empresarial certifiquen que Tarragona destrueix ocupació a major velocitat que la resta de Catalunya

Per . Actualitzat el

La crisi econòmica dels últims anys ha causat canvis estructurals a les comarques de Tarragona que han modificat totalment els punts febles i forts de l’economia provincial i que sembla que, de moment, són una tònica general que marca un nou paradigma. Així ho certifica el darrer Observatori Empresarial presentat pel Gabinet d’Estudis de CEPTA, que evidencia el canvi estructural d’una economia local més basada que mai en el sector terciari i les exportacions.

El primer Observatori Empresarial del 2019 analitza les dades dels darrers 12 anys i evidencia la caiguda del sector de la construcció en el període 2006-2018 a les comarques, una davallada que s’ha vist parcialment compensada per l’excel·lent comportament del sector serveis. En aquest àmbit, cal destacar la creació d’ocupació en aquest àmbit productiu, que suposa la terciarització que es viu en les comarques de Tarragona.

La taxa d’atur a la província durant el darrer tram de 2018 ha estat comparativament pitjor que a la resta de demarcacions catalanes

Pel que fa al sector industrial, les dades apunten que el sector es manté i que no s’evidencien símptomes de desindustrialització i que l’ocupació es manté en aquest àmbit. També es denota una elevada taxa d’internacionalització, quan es parla del sector exterior i el fet que la posició competitiva respecte al mercat internacional de la província de Tarragona ha millorat.

Com a contrapunt negatiu, l’estudi destaca que la situació del mercat de treball encara no s’ha normalitzat, i que no ha farà, de ben segur, fins que es dinamitzi significativament l’activitat del sector de la construcció. A més, les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) evidencien que el comportament de la taxa d’atur a la província de Tarragona ha estat comparativament pitjor que a la resta de demarcacions catalanes.

En general, i en situacions de contracció econòmica, la província de Tarragona destrueix ocupació a una major velocitat que la resta demarcacions catalanes, contràriament, en conjuntures expansives, la província de Tarragona triga més a generar ocupació que la resta de demarcacions catalanes, anant sempre per darrere, en termes de creixement i dinamisme.

Continua el desequilibri poblacional entre interior i costa

L’Observatori també incideix en el fet que la concentració de l’activitat econòmica a l’àrea costanera septentrional de la província de Tarragona: Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, genera creixents desequilibris territorials, que condicionen l’evolució de la demografia, provocant un major dinamisme de la població a la zona geogràfica esmentada, i un creixent despoblament a l’interior.

Entre les dades analitzades, és especialment preocupant el comportament de les comarques d’interior: Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta, ja que presenten importants caigudes del nombre d’habitants.