Servei d’atenció postadoptiva de la Fundació Casa Sant Josep: l’acompanyament i assessorament a les famílies adoptives

Per . Actualitzat el

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, com a organisme competent en adopció dins del territori català, disposa d’un servei públic i gratuït d’assessorament i orientació psicològica i educativa adreçat a totes les famílies adoptives o persones adoptades que ho requereixin.

Aquest servei, atesa la complexitat que comporta tot procés d’adopció, pretén oferir una atenció personalitzada a les famílies adoptives que necessitin suport i orientació per fer front a les necessitats que plantegen la criança i l’educació dels fills, així com pel que fa a la relació entre ells i els pares en el decurs del seu procés evolutiu.

Al Camp de Tarragona aquesta atenció l’ofereix el Servei de Preadoptius de la Fundació Casa Sant Josep.  En les pròximes setmanes s’iniciarà un nou grup de reflexió, al qual poden accedir totes les famílies adoptives de les nostres comarques.

Què és el servei d’atenció postadoptiva?
El servei d’atenció postadoptiva és públic, gratuït i ofereix atenció personalitzada. El formen un equip multidisciplinari de professionals en psicologia, pedagogia i treball social amb experiència en l’àmbit de l’adopció. Es posa una atenció especial en les crisis que puguin aparèixer dins el marc de l’adopció i es proporcionen eines, pautes i suport per afavorir el creixement i el benestar d’aquestes famílies.

Aquest servei ofereix:
•Un espai de consulta i orientació davant el plantejament de dubtes i dificultats sorgits tant en l’àmbit individual com familiar.
•Grups de reflexió i debat per a pares i mares on tractar temes relacionats amb el procés posterior a l’adopció, per potenciar l’intercanvi d’experiències i l’ajuda mútua entre famílies adoptives.
•Xerrades formatives i jornades de reflexió sobre la realitat de l’adopció.
•Assessorament a escoles i a professionals que estan en contacte amb famílies adoptives (centres de salut mental, d’atenció precoç, etc.).

Qui hi pot accedir?
El servei s’adreça a totes aquelles famílies adoptives o persones adoptades que ho requereixin. També s’ofereix assessorament als professionals del món de la infància que estan en contacte amb els infants adoptats.

Proper grup de reflexió i  debat per a pares i mares
Durant el primer trimestre de 2019 s’iniciarà un nou grup de reflexió i debat per a pares i mares adoptives, organitzat pel Servei de Preadoptius de la Fundació Casa Sant Josep.
Així mateix, durant tot l’any les famílies adoptives es poden adreçar a l’ICAA per sol·licitar ser atesos a l’espai de consulta i orientació individual.

Si esteu interessats a rebre més informació o participar en aquest grup podeu posar-vos directament en contacte amb el Servei de Preadoptiu de la Fundació Casa Sant Josep (trucant al 977 24 14 18 o enviant un e-mail a preadoptius@casasantjosep.cat), o amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció a Tarragona, al telèfon 977 24 87 54.