Segona trobada entre Ajuntament i comerciants per fer front a la xacra dels locals no ocupats

Per . Actualitzat el

La segona trobada per elaborar un pla d’acció respecte els locals no ocupats de Tarragona s’ha celebrat aquesta setmana amb la participació de diversos representants d’entitats comercials. A la reunió s’han recollit les opinions dels assistents, s’ha fixat un calendari de noves reunions i s’ha acordat elaborar i signar un pacte de ciutat per a la revitalització econòmica urbana.

Els participants han expressat la seva preocupació i desig d’enfoc cooperatiu publicoprivat per plantejar línies concretes d’actuació urgents als carrers de Tarragona. Segons les dades, fins a octubre del 2018, s’han tramitat unes 450 comunicacions d’obertura comercial (la meitat per canvi de nom del propietari). La conselleria de Comerç ha aportat la informació d’un document intern sobre anàlisi i propostes d’actuació i ha defensat la importància de l’aprovació consensuada del futur Pla estratègic de Comerç de Tarragona (PECTgn), per a finals del primer semestre del 2019. S’han proposat mesures concretes i diverses línies d’acció, com ara potenciar la dinamització i animació als carrers, la cooperació entre propietaris, emprenedors i entitats que donen suport a l’emprenedoria de la ciutat, per facilitar la implantació de nous negocis i estimular que professionals que actualment treballen en pisos puguin accedir a fer-ho en baixos comercials.