Les obres de reforma del MNAT començaran a finals d’any

Es preveu que els treballs de millora del museu s’acabin a mitjan 2021

Per . Actualitzat el

El Ministeri de Cultura i Esport ha anunciat que la licitació de les obres de reforma de l’edifici del museu ubicat a la plaça del Rei de Tarragona ha estat publicada aquesta mateixa setmana. També informa que es preveu que els treballs s’iniciïn l’últim trimestre de 2019, amb un termini d’execució de 18 mesos. Es tracta d’una inversió de més de quatre milions d’euros, concretament 4.023.962, que durà a terme el Ministeri de Cultura i Esport, a través de la Gerència d’Infraestructures.

Les intervencions a l’edifici se centraran, fonamentalment en el sistema de climatització, l’adaptació a la normativa d’accessibilitat, la coberta i finestres exteriors i la protecció contra incendi. Aquestes obres s’executaran segons el projecte redactat per Soffitto Arquitectura, S.L.P., que ha estat aprovat per la Gerència d’Infraestructures del Ministeri de Cultura i Esport, i en coneixement del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, es pretén dotar l’edifici d’una instal·lació de climatització de la qual actualment no disposa. Aquesta instal·lació es completarà amb un sistema de ventilació controlat que permeti la renovació necessària de l’aire per aconseguir sense pèrdues tèrmiques excessives les condicions de qualitat requerides, i es preveu també la reforma necessària de la instal·lació elèctrica i la construcció d’un nou centre de transformació a l’interior de l’edifici.

També es durà a terme la renovació de la coberta, alterada per la instal·lació de la nova maquinària de climatització i la substitució de totes les finestres exteriors per al correcte aïllament de l’edifici. També s’adaptarà l’edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis i accessibilitat.