La Part Alta no acollirà noves discoteques ni sales de festes

La modificació del POUM que es farà dilluns sí que autoritzarà que s’hi instal·lin nous establiments de restauració i recreatius musicals

Per . Actualitzat el

El plenari municipal del  pròxim dilluns, dia 28, tractarà la proposta d’aprovar provisionalment  la modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal)  a la zona del centre històric de la Part Alta i resoldre les al·legacions presentades durant l’exposició pública.

El conseller de Territori de l’Ajuntament, Josep M. Milà, ha manifestat que «l’objectiu de la modificació puntual del POUM és potenciar la revitalització de la Part Alta, donar  seguretat jurídica  a la rehabilitació d’edificis i iniciatives urbanístiques, que per la normativa vigent del POUM estan bloquejades; evitar el deteriorament del patrimoni cultural i definir els usos admesos de les activitats de restauració i recreatives». El pla defineix quins són els sòls edificables, viaris, verds i d’equipaments, tant públics com privats.
Milà ha explicat que també es regulen les activitats de restauració i recreatives musicals i que no es permetrà la implantació d’establiments destinats a discoteca, sala de ball i sala de festes. Els establiments que ja existeixen es podran mantenir sempre que s’adaptin als limits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat, etc., que estableix la normativa.
En canvi, «sí que s’autoritzarà l’ús de restauració i recreatiu musical perquè representa una motor econòmic i de revitalització de la zona. En definitiva, es tracta de conjuminar la qualitat de vida dels  habitants del centre històric, però sense que això representi aturar l’activitat econòmica».
Si el plenari aprova aquest punt de l’ordre del dia, el document es trametrà a la Comissió provincial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva.