Les malalties neurològiques causen un 18,36% de les morts a l’any a Tarragona

Per . Actualitzat el

Segons un informe de la Sociedad Española de Neurología, les malalties neurològiques causen un 21,14% de les morts que es produeixen cada any a Catalunya, on van morir 13.300 persones per aquesta causa el 2016.  Al conjunt de l’Estat, aquestes malalties causen un 19% de les defuncions (més de 78.000 espanyols), percentatge que se situa a un 14,6% en el cas de les defuncions d’homes i fins a un 23,6% en el cas de les dones.

En el cas de la demarcació de  Tarragona, més de 1.250 persones van morir l’any 2016 per malalties neurològiques –el 18,36% de les morts que es van produir aquell any–, 492 dels quals eren homes, és a dir, un  13,8%, i 767 dones, un 23,20%. El nombre de morts per malalties neurològiques ha augmentat un 8,25% en els darrers deu anys, tal com s’estableix en la comparativa (vegeu quadre).

Encara en l’àmbit tarragoní, dintre d’aquestes malalties, en els darrers deu anys s’ha constatat una baixada en la mortalitat per malalties cerebrovasculars (ictus, hemorràgies cerebrals…) d’un 18,42%, mentre que la mortalitat per Alzheimer ha aumentat un 8,67%.

Sovint la incidència d’aquestes malalties augmenta considerablement amb l’edat. L’envelliment progressiu de la població i el fet que les dones visquin més anys que els homes expliquen per si sols aquestes dades, però també ens porta a pensar que, en un futur, aquest increment serà encara més gran. De fet, malalties com les cerebrovasculars (principalment els ictus), demències (sobretot la malaltia d’Alzheimer) i els parkinsonismes (especialment la malaltia de Parkinson), que són les malalties neurològiques que comporten un nombre més important de defuncions entre la població espanyola, són patologies en les quals el risc de desenvolupar-ne qualsevol augmenta notòriament amb l’edat.