«Els hàbits de vida tenen relació directa en l’aparició de malalties cerebrovasculars»

Joan Durà és neuròleg de la Xarxa Santa Tecla

Per . Actualitzat el

Per valorar aquestes dades parlem amb el doctor Joan Durà, neuròleg de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, una entitat en què, en l’abordatge d’aquestes malalties, hi intervenen els neuròlegs, els metges internistes (en pacients de malaltia cerebral vascular en la fase aguda); els metges rehabilitadors i fisioterapeutes (en la recuperació de seqüeles), la neuropsicòloga (en el diagnòstic i tractament de les demències), els radiòlegs (per a valoració de proves diagnòstiques) i els metges d’atenció primària (en la identificació de pacients amb deteriorament cognitiu i en el control de factors de risc cardiovascular), entre altres.

Què entenem per malalties neurològiques?
Per malalties neurològiques entenem, de forma col·loquial, qualsevol procés patològic o morbós que afecta el sistema nerviós. Normalment són abordades, estudiades, diagnosticades i tractades per neuròlegs. S’inclourien, la malaltia cerebral vascular (ictus, hemorràgies cerebrals…), demències i malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson, ELA…), infeccioses (meningitis, encefalitis), epilèpsia, cefalees i àlgies facials (migranya, neuràlgia del trigemin…), tumorals, inflamatòries (esclerosi múltiple), etc.

Quines són les més prevalents en termes generals? A Tarragona es manté la mateixa prevalença?
Les malalties del sistema nerviós més prevalents al «primer món», on també inclourem Tarragona, són les cefalees (encara que menys greus), les malalties degeneratives com la demència per malaltia d’Alzheimer o malaltia de Parkinson i les malalties vasculars cerebrals (els ictus isquèmics, sobretot).

En aquests deu anys s’ha produït un augment de la mortalitat del 8,25% a la demarcació per aquestes malalties. Quines en poden ser les causes?
L’augment de la supervivència per curació o cronificació de malalties (en general, no només les neurològiques) que abans eren mortals (infeccioses, tumorals, etc.) fa que augmenti l’edat de la població, on les malalties neurològiques degeneratives (sobretot la malaltia d’Alzheimer) incrementen molt la seva incidència i acaben significant la causa de la mort.

Les malalties neurològiques, especialment l’Alzheimer,  afecten  en un grau més elevat el sexe femení. A què es deu?
Aquesta asimetria té a veure sobretot amb la major supervivència de les dones que dels homes, per la qual pateixen més malalties relacionades amb l’edat.

Quines són les principals vies de diagnòstic d’aquestes malalties?
Són malalties que es diagnostiquen, principalment, amb una anamnesi (entrevista mèdica) i exploració neurològica, encara que solen ser necessàries proves complementàries (sobretot neuroimatge amb TC i/o RM del cervell i valoracions neuropsicològiques). Existeixen cada cop proves més sofisticades i específiques per poder fer diagnòstics més acurats, però no sempre els tenim disponibles de forma generalitzada ni són necessaris en la majoria dels casos.

Els hàbits de vida tenen relació directa en la seva aparició?
Sobretot amb les malalties cerebrovasculars hi ha una relació directíssima i molt important amb els hàbits i estil de vida. Així, factors com el tabaquisme, el consum d’alcohol i el sedentarisme, a més de factors de risc clàssics com la hipertensió arterial, la diabetis o el colesterol, són claus perquè s’incrementi el risc de patir un ictus. De cara a l’Alzheimer, encara que també poden contribuir, ho fan d’una manera menys rellevant i el principal factor de risc és l’envelliment (com més edat, més risc de patir-la).

Es poden prevenir? Com?
La malaltia cerebrovascular, fent una vida sana; reduir tòxics (alcohol i tabac), fer activitat física regular i controlant factors de risc quan apareixen (hi ha també medicaments antiagregants o anticoagulants que disminueixen el risc). No hi ha cap mesura preventiva contra la malaltia d’Alzheimer, però se sap que si es porta una vida saludable, la malaltia pot debutar (si ha de fer-ho) més tard i evolucionar d’una manera menys agressiva.