El mercat de treball de Tarragona perd pistonada respecte a la resta de Catalunya

La darrera Enquesta de Població Activa (EPA) confirma que la recuperació de l’ocupació a les nostres comarques va a un ritme més lent que al conjunt del país

Per . Actualitzat el

El mercat laboral de la província de Tarragona es comporta pitjor que el de Catalunya i de la resta de demarcacions catalanes. Aquesta és la principal conclusió de la Confederació Empresarial CEPTA, que ha analitzat les darreres dades aportades per  l’Enquesta de Població Activa (EPA) relatives al tancament del tercer trimestre de 2018. La patronal confirma que la taxa d’atur a la demarcació es manté d’una manera crònica uns tres punts per sobre de la mitjana catalana, amb una tendència de millora molt més lenta que la resta del  país i més en la línia del mercat laboral de l’Estat espanyol que no pas del de Barcelona, Girona i Lleida. Si bé des de 2015 el grau de desocupació a Tarragona s’ha anat reduint, la taxa d’atur encara és del 13,9%, força lluny del 10,6% que mostra Catalunya com a conjunt.  Aquesta realitat s’ha vist agreujada encara més aquest darrer trimestre de 2018, ja que és el primer des de 2014 en què el territori trenca una tendència positiva quant a reducció de l’atur. A la resta de províncies catalanes, en canvi, la progressiva reducció de l’atur s’ha mantingut.

El document elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la CEPTA confirma que, malgrat la gran diferència existent entre el mercat laboral tarragoní i el del conjunt de Catalunya,  la població ocupada a la demarcació presenta un bon comportament i ha assolit ja els nivells del 2009, és a dir, tot just després d’haver esclatat la crisi financera de 2008.

La CEPTA, però, alerta que aquest tercer trimestre de 2018 la població aturada ha crescut en comparació amb el mateix període de 2017. Així s’ha trencat una dinàmica de progressiva i sostinguda reducció de l’atur al tercer trimestre de cada exercici, iniciada l’any 2014. Això fa que des de la CEPTA es consideri que hi ha hagut «un puntual esgotament de la tendència a la reducció de l’atur». Un trencament que no s’ha donat a la resta de províncies catalanes, on l’atur sí que es redueix perceptiblement. Segons el Gabinet d’Estudis Econòmics de la patronal tarragonina, «aquest fet confirma, un cop més, que el mercat de treball de la província de Tarragona es comporta pitjor que el de Catalunya i que el de la resta de demarcacions catalanes».

De fet, el diferencial entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i de Catalunya, assoleix al tercer trimestre de 2018 màxims històrics, tot mantenint una trajectòria negativa que es va materialitzar amb creixent intensitat al mateix període de 2013.

El mateix passa amb la taxa d’ocupació de la província de Tarragona que se situa perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

Segons l’informe de la CEPTA, «el mercat de treball tarragoní torna a demostrar un comportament clarament estacional. La reducció de l’atur del tercer trimestre de 2018 vers al segon, així ho confirma». Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que recupera els nivells d’ocupació d’abans de la crisi. Contràriament, el sector de la construcció continua palesant un comportament molt erràtic i decebedor, ja que els seus nivells d’ocupació rauen en mínims històrics, i resten lluny de recuperar un dinamisme acceptable. Mostra d’això és que la població ocupada al sector de la construcció torna a caure.  El comportament del sector serveis continua demostrant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica que, tot i la puntual reducció de l’ocupació, aquesta rau en màxims històrics.