«La qualitat de l’aire al Camp de Tarragona està dins dels paràmetres que requereix la legislació»

Per . Actualitzat el

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha exposat el resultat dels contaminants atmosfèrics analitzats durant el 2017. El conseller Calvet ha assegurat que «hem intentat determinar quins són els elements que mesurem que tenen incidència directa sobre la salut» i ha afegit que «els índexs que surten d’aquestes mesures estan dins els paràmetres requerits i en alguns casos fins i tot molt per sota de qualsevol paràmetre de perillositat». El conseller ha dit que per al Govern és important la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, perquè és la segona àrea metropolitana, i, a més de la dimensió de població, és un territori que «conviu amb la indústria química i el turisme, que són dos sectors essencials».

Concretament, al Camp de Tarragona, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el sulfur d’hidrogen, el monòxid de carboni, el diòxid de sofre, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferiors a 2,5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats per la normativa vigent. Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat els valors objectiu establerts a la legislació. Respecte al clorur d’hidrogen, no s’ha enregistrat cap superació dels objectius de qualitat de l’aire semihorari i diari.
En relació a les mesures d’ozó troposfèric no s’ha detectat cap superació del llindar d’informació horari, ni del llindar d’alerta, ni del valor objectiu per a la protecció de la salut humana en aquesta zona. Només s’ha superat a Alcover el valor objectiu per a la protecció de la vegetació. Per reduir els nivells d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar, ha estat operatiu el protocol d’actuació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
També s’ha dut a terme una campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric als punts de mesurament de Constantí, el Morell, Perafort, Vila-seca (la Pineda) i la Canonja.