El territori aprofita prop de 7 hm3 d’aigua regenerada durant el 2017

Aquest recurs, provinent dels terciaris de les depuradores de Vila-seca i Salou i Tarragona es destina a usos industrials i lúdics

Per . Actualitzat el

Els terciaris de les depuradores de Vila-seca i Salou i Tarragona han produït durant el 2017 un total de 6,7 hm3 d’aigua regenerada, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté quan s’aplica un tractament més avançat de regeneració –terciari- a l’aigua ja depurada, amb la finalitat d’assolir els nivells requerits per al seu ús posterior, d’acord amb el Reial Decret 1620/2007.

Aquest volum, que es destina per a usos industrials (polígon petroquímic de Tarragona) i lúdics (Port Aventura), suposa un increment del 73% en els darrers cinc anys, tal i com es pot comprovar en la següent taula:

Any
Volum d’aigua regenerada
2013
1,8 hm3
2014
3,1 hm3
2015
5,1 hm3
2016
5,6 hm3
2017
6,7 hm3

 

Tractament doble

En el cas de les depuradores de Vila-seca i Salou i Tarragona, a l’aigua ja tractada se li aplica un altre tractament de doble osmosi per tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

La reutilització permet la utilització d’aigua no potable per als usos esmentats i s’allibera així cabal que es pot destinar per al consum domèstic. Cal tenir en compte que abans de la reutlització, els usos industrials i lúdics es satisfeien de manera íntegra amb recursos del riu Ebre procedents del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

Reutilització a Catalunya

Durant el 2017 s’han reutilitzat a Catalunya un total de 32,1 hm3 d’aigua regenerada. Aquest volum suposa un 6% més que l’any 2016. Es manté així la tendència en l’increment de l’ús d’aquest recurs, que ja en el 2016 també va suposar un increment del 4% respecte l’any anterior (2015).

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), enguany, ha iniciat la seva participació en el projecte europeu NextGen Water Solutions H2020, centrat en l’anàlisi de solucions en el cicle de l’aigua mitjançant l’economia circular i fent el màxim reaprofitament de tots els recursos. La reutilització d’aigua és precisament un dels pilars per al foment de l’economia circular.