La FEAT no veu amb bons ulls la mesura de desviar els camions a l’autopista

Demana bonificacions més altes per als transportistes i preveu problemes d’accessebilitat

Per . Actualitzat el

Davant l’aprovació del Reial Decret pel Consell de Ministres que farà possible la mesura anunciada fa temps, consistent a prohibir la circulació dels camions de més de 26 Tn per les carreteres N-340 i N-240 en diversos trams, amb la consegüent obligació d’usar l’autopista, que aplicarà peatges parcialment bonificats, FEAT manifesta:

«- Rebutgem la prohibició de circulació a uns vehicles que estan sent utilitzats per a treballar i que desenvolupen una tasca fonamental al servei de la població i dels sectors econòmics, als quals proveeix de tot tipus de béns sense els quals seria impossible la vida tal com la coneixem.

– El sector del transport ha vingut reclamant històricament inversions en les vies públiques, que les administracions públiques han ignorat i que en fer-se palesa la insuficiència d’aquestes vies per garantir una circulació segura i fluïda, han trobat en el sector del transport de mercaderies per carretera el culpable al qual criminalitzar.

– El nostre sector entén que si se’ns obliga a circular per l’autopista per determinats trams, aquests han de ser gratuïts per a tots els vehicles que circulin per ells, especialment per a aquells obligats, ja que si el seu ús no és voluntari el pagament del peatge es converteix en un tribut sense base legal per al seu establiment, i suposa un increment de costos que afectarà directament a l’economia productiva.

– Cal considerar que, quan un camió circula per una carretera sense peatge, no ho fa gratuïtament, ja que més del 50% del que paga en carburant són impostos. Aquests impostos es van crear per tal de destinar-los a l’execució i al manteniment de les vies públiques de circulació, entre elles la N-340 i N-240.

– Fins i tot dins de la lògica que pretén justificar aquestes mesures, és incomprensible que les mateixes no arribin fins a Martorell, ja que la N-340 passa per Vallirana, L’Ordal, Avinyó i Cantallops, poblacions que són oblidades quan la carretera en ocasions passa per el centre de les seves poblacions.

– També és incomprensible que la bonificació aplicada en aquest cas sigui d’un 50% del cost del peatge com a màxim, quan en altres territoris les bonificacions arriben al 75% del peatge.

– Finalment creiem que l’adopció de les mitjanes anunciades pot comportar problemes en accessos i altres punts concrets de la xarxa viària i proposem que els preus, als vehicles obligats a passar per l’autopista, siguin concrets i coneguts per a cada possible trajecte dins aquest espai.»