Finalitzen les obres de conservació i restauració de les portes de l’orgue de la Catedral

Es tracta d’una obra del segle XVI que pertany al Renaixement manierista català

Per . Actualitzat el

El passat dia 3 d’agost es van donar per acabades les obres de conservació i restauració, iniciades a principis del 2017, de les monumentals portes de l’orgue de la Catedral de Tarragona, i el seu delicat i complex retorn al lloc que les hi corresponia. El proper dia 25 d’octubre tindrà lloc la seva inauguració oficial juntament amb un Seminari per explicar com s’ha realitzat tota aquesta ingent tasca i l’equip humà que hi ha estat implicat.

La caixa històrica de l’Orgue Major, laborada escultòricament entre 1562 i 1566 per Jeroni Sanxo amb la col·laboració de Perris Ostris, junt a l’obra pictòrica de llurs portes o batents duta a terme entre el 1563 i 1565 pel piemontès Pietro Paolo da Montalbergo, constitueixen una de les obres cabdals del Renaixement manierista a Catalunya.

Degut al seu estat de deteriorament, i el trencament d’un dels bastidors en el trasllat dels batents durant les obres del Pla Director de la Restauració de la Catedral, el Capítol de la mateixa es va plantejar la possibilitat d’ubicar les sarges a altres indrets de l’edifici. Després de moltes visites tècniques, i amb l’assessorament del personal especialitzat del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) es va prendre la decisió de dur a terme la restauració.

El projecte de conservació i restauració ha estat redactat i liderat per David Silvestre, acompanyat per un equip de conservadors i restauradors especialitzats en pintures sobre tela de grans dimensions, coordinats per Maite Toneu. Aquest equip, recolzat i supervisat en les seves propostes d’intervenció pel Dr. Antonio Martínez Subías, canonge responsable del patrimoni artístic de la Catedral, ha treballat de forma interdisciplinària amb altres professionals especialitzats: ebenistes, arquitectes, fotògrafs, químics, rellotger, personal del laboratori del CRBMC i empreses de moviments d’obres i de lloguer de grans bastides. La intervenció de conservació-restauració s’ha basat en el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que conformen la història de l’obra. Tota aquesta tasca s’ha fet in situ, a la mateixa Catedral, on ha calgut condicionar dos espais de treball: un al costat del creuer, per treballar les pintures en vertical amb bastida, i l’altre a la capella lateral de sant Joan Evangelista, per les fases de tractament en horitzontal.

L’actuació ha estat possible gràcies a la suma dels recursos econòmics aportats per diverses entitats i institucions: el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (100.000 €), la Diputació de Tarragona (30.000 €), la Fundació Privada Mútua Catalana (60.000 €) i el Capítol de la Catedral (173.765 €). El cost global ha estat de 363.765 €.