Dilluns entra en vigor el desviament de camions per l’autopista

El Consell de ministres ha aprovat els dos reials decrets per establir les bonificacions

Per . Actualitzat el

El Consell de Ministres aprova avui dos reials decrets mitjançant els quals es modifiquen les concessions de les autopistes de peatge AP-7 i AP-2, per establir mesures de bonificació a vehicles pesants de gran tonatge (vehicles pesats amb quatre o més eixos corresponents a la categoria tarifària “Pesats 2”), paral·lelament a la prohibició de circulació en itineraris alternatius de la N-340 i N-240.

La carretera N-340 al seu pas per la Comunitat Autònoma de Catalunya, entre les poblacions de Peníscola-L’Hospitalet de L’Infant i Altafulla-Vilafranca i la N-240 al seu pas entre les Borges Blanques-Montblanc, són carreteres convencionals que actualment suporten un elevat trànsit de vehicles pesants que contribueix a elevar la congestió i la contaminació acústica, sobretot en els trams urbans de les mateixes.

Els trams d’autopista alternatiu a aquestes carreteres nacionals, presenten un millor traçat i un major nivell de servei, per la qual cosa es considera que el desplaçament del trànsit de vehicles pesants cap a les respectives autopistes, suposarà una millora del funcionament de la xarxa en el tram , així com una disminució de la congestió i del nivell d’emissions a la N-340 i N-240.

En nom de l’interès públic i de la millora de la funcionalitat de la xarxa en les zones afectades, i en base a experiències similars que fins ara han proporcionat bons resultats, el Ministeri de Foment ha considerat convenient maximitzar la utilització de les autopistes, desplaçant el tràfic de les carreteres convencionals cap a elles, el que previsiblement afavorirà una millora de la seguretat viària.

Aquesta mesura ha estat coordinada amb les autoritats amb competència en trànsit (Direcció General de Trànsit i Servei Català de Trànsit, en els seus respectius àmbits competencials), de manera que prohibeixin la circulació dels vehicles pesants destinats al transport de mercaderies, amb un total de quatre o més eixos, pels esmentats trams de carreteres convencionals, desviant cap a les autopistes paral·leles.

Les mesures de reducció del peatge es dirigeixen als vehicles de la categoria “Pesats 2” i seran del 50% de l’import del peatge per a aquells que realitzin recorreguts interns i disposin de peatge dinàmic o telepeatge (sistema VIA T). i del 42,53% a la resta, en els següents trams:

Autopista AP-7:

· Entre la sortida 43 (Peníscola) i la sortida 38 (L’Hospitalet) ambdues incloses.

· Entre la sortida 32 (Altafulla) i la sortida 30 (Vilafranca Sud) ambdues incloses.

Autopista AP-2:

· Entre la sortida 7 (les Borges Blanques) i la sortida 10 (La Pla de Sta. Maria) ambdues incloses.

Així mateix, i amb l’objectiu d’afavorir la utilització de l’autopista AP-7 per usuaris habituals, s’implementen exempcions de peatges a vehicles lleugers en el tram comprès entre Vilafranca Sud i Vinaròs / Alcanar. Aquestes exempcions s’apliquen quan realitzin trajectes d’anada i tornada amb origen i destinació en dos enllaços de l’autopista compresos entre Vilafranca Sud i Vinaròs / Alcanar (ambdós inclosos), i amb retorn a les 24 hores següents al trànsit d’origen, amb les condicions que el sistema de pagament sigui el de peatge dinàmic o telepeatge (sistema Via T) i que l’origen del trànsit d’anada coincideixi amb la destinació del de tornada i viceversa. L’ús de l’autopista AP-7 per efectuar aquests recorreguts té caràcter voluntari.

Aquestes mesures es proposen amb caràcter temporal, fins al final del període concessional, que en el cas d’Aumar és al 31 de desembre de 2019 i en el cas d’Acesa és el 31 d’agost de 2021.

El finançament de les mesures proposades es considera que es produirà pel peatge abonat pels nous vehicles captats per l’autopista i amb aportacions del Ministeri de Foment.

L’entrada en vigor de les mateixes serà el dia 2 de setembre a les 00:00 hores.