L’Obra Social ”la Caixa” fomenta el voluntariat de 77 persones grans

Els beneficis principals que destaquen els usuaris són l’augment del sentiment d’utilitat i el foment de les relacions socials

Per . Actualitzat el

El programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” va promoure l’any passat el voluntariat de 77 persones grans a Tarragona, que van realitzar 15 activitats de voluntariat amb 1.020 beneficiaris. Les activitats s’emmarquen en el projecte «Accions Locals», dut a terme en col·laboració amb 15 centres de gent gran en conveni amb la Generalitat de Catalunya i les diferents administracions públiques dels municipis.

En total, des que es va posar en marxa el projecte ara fa sis anys, s’han fet 2.253 activitats de voluntariat a tota Espanya, amb més de 4.300 voluntaris més grans de 65 anys.

Els voluntaris dediquen part del seu temps a activitats altruistes a favor de les persones més vulnerables del seu entorn més proper. Amb el voluntariat, l’entitat vol fomentar un envelliment actiu i saludable i donar una oportunitat de desenvolupament personal i participació social a les persones grans.

A tot el territori, han participat en les accions locals entre 6 i 10 persones voluntàries de mitjana per acció, i se s’han beneficiat directament entre 11 i 25 persones de mitjana, fins a assolir un total de 40.000 beneficiaris.

Les persones grans participen a Tarragona en un ampli ventall d’activitats desenvolupades a escoles infantils, hospitals, presons, centres de persones amb discapacitat o centres de gent gran. Per tipologia, les activitats més freqüents són les relacionades amb l’educació i la cultura (49,2 %), seguides de les relacionades amb la salut i la vulnerabilitat (30 %) i l’exclusió social (16 %).

Després de sis anys del llançament d’aquestes accions locals, el programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” ha elaborat, en col·laboració amb la Fundació Pilares, l’estudi Persones grans i voluntariat, amb el qual han volgut analitzar els beneficis d’aquestes activitats en les persones grans i en les persones beneficiàries, les quals destaquen que és enriquidor personalment, però que, a més, és socialment útil.

Sentir-se valorat és el benefici principal per a les persones grans (39,5 punts), seguit del foment de les relacions i habilitats socials (30 punts), la possibilitat de donar sortida a la seva vocació solidària (21 punts), l’augment de l’autoestima, la seguretat i la confiança (18,4 punts) i mantenir-se actius (14,4 punts). A més, per a la majoria de persones grans, fer voluntariat a la comunitat comporta un reforç de l’interès per allò que passa a la comunitat. I, per als beneficiaris, el bé principal és l’autorealització i l’adquisició de coneixements (26,7 punts), a més del foment de les relacions i habilitats socials (24,1 punts) i la millora de la qualitat de vida (15,9 punts).

L’Obra Social ”la Caixa”: més de cent anys de compromís amb les persones grans

El programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” es porta a terme a 632 centres de gent gran de totes les províncies espanyoles, propis o en conveni amb les diferents administracions públiques. Només l’any passat, 821.532 persones grans (33.669 d’elles a Tarragona) van participar en més de 17.500 iniciatives socials, culturals, de salut i tecnològiques (759 a Tarragona). L’objectiu de totes aquestes activitats és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans facilitant-los informació i coneixements perquè prenguin decisions importants en l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a mantenir la seva autonomia, evitar l’exclusió social i apoderar-les com a membres actius de la societat.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 18,8 % de la població espanyola té actualment més de 65 anys, xifra que el 2050 arribarà al 40 %. El canvi demogràfic no solament comporta un guany d’anys de vida, sinó també un retard en l’inici de l’aparició de problemes que dificulten la realització de les activitats del dia a dia, de manera que les persones disposen de temps per gaudir d’activitats no laborals, sovint relacionades amb la cultura i l’oci, però també amb la participació cívica i el treball voluntari.