Important increment de les subvecions a activitats esportives a Tarragona

La partida destinada a aquestes subvencions passa dels 81.000 € dels últims anys als 126.000 €

Per . Actualitzat el

La conselleria d’Esports ha incrementat en un 55% la quantitat dedicada a les subvencions a entitats esportives i esportistes individuals. Aquest augment coincideix amb un canvi en profunditat de les bases, que ofereix uns nous criteris de valoració més objectius i incorpora noves línies d’ajuts específics. La convocatòria de les subvencions d’aquest 2018 sortirà a les properes setmanes.

La consellera d’Esports Elisa Vedrina ha presentat aquest dijous en roda de premsa tots els detalls de l’atorgament de subvencions per a activitats i la promoció esportiva local, que presenten una nova filosofia global i diferents novetats. Un d’aquests canvis més rellevants és l’augment de la partida destinada a aquestes subvencions, que passa dels 81.000 € dels últims anys als 126.000 € d’aquest exercici, que es repartiran de la següent manera entre les quatre línies habilitades:

 

 

A més d’aquest important increment econòmic, la convocatòria presenta diferents novetats significatives:

1. Dins de la Línia I, dirigida a entitats esportives, s’amplien els àmbits que poden ser subvencionats. A banda de l’habitual programa adreçat a l’estructura i logística de les entitats esportives (destinada amb 83.000 €), es creen dos programes nous:

· Per projectes: (dotada amb 11.000 €)
· Actes puntuals en temes de salut i seguretat (dotada amb 7.000 €)
· Celebració d’aniversaris significatius (dotada amb 4.000 €)

· Participació a competicions oficials federades (6.000 €)

2. S’han revisat els criteris d’atorgament de les subvencions, amb la pretensió que siguin el màxim objectius possibles. D’aquesta manera, per exemple, fins ara alguns dels punts que es tenien en compte a l’hora de valorar les peticions eren aspectes subjectius com l’interès general de l’activitat o la seva projecció exterior. A partir d’aquest 2018, en canvi, s’ha buscat que tots els punts valoratius siguin objectivables.
3. S’han fet els canvis administratius pertinents per intentar que cada any s’exhaureixi la partida disponible. Hi ha línies, per exemple, com la d’ajuts a centres d’ensenyament i a les AMPA que els últims anys comptava amb 15.000 € de pressupost però en què en els tres últims anys no s’han repartit mai més de 9.500 €. S’intentarà que a partir d’ara no quedin diners disponibles sense revertir a l’esport tarragoní. Però, si no hi hagués prou demanda en una línia però sí en una altra, hi haurà la capacitat que els diners es puguin transferir d’una a una altra.

La consellera d’Esports Elisa Vedrina ha declarat: «Un dels objectius d’aquesta conselleria és fomentar l’esport de base i aquestes noves subvencions, tant pel que fa al canvi de normativa com a l’increment de recursos econòmics, ajudaran a facilitar i promocionar la pràctica de l’esport i milloraran la gestió dels diners públics».