L’atur manté la tendència a la baixa

L’atur municipal és de 3.022 persones el mes de maig, 321 menys que el mateix mes que l’any passat

Per . Actualitzat el

El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, va presentar ahir les principals dades de l’Observatori del Mercat laboral a data maig de 2018. D’aquestes es constata que l’evolució de les xifres de l’atur segueix amb la tendència a la baixa ja iniciada a la fi de l’any 2013.

Quant a índexs de desocupació, el Baix Penedès presenta una taxa de desocupació en el primer trimestre de l’any 2018 del 18,36 %, similar a la del Vendrell amb un 18,06 %, ambdues xifres allunyades de l’11,44 % que representa la mitjana catalana. Amb aquesta taxa de desocupació, el Baix Penedès contínua estant al capdavant de l’atur comarcal malgrat que la dada ha anat millorant al llarg dels últims quatre anys.

Aquesta dada presenta una evolució semblant al perfil dels trimestres anteriors: pics d’estacionalitat a la tardor i hivern que reverteixen en el període estival gràcies principalment a les contractacions temporals en el sector serveis.

En termes de gènere i com és habitual des de l’any 2014 quan comença la recuperació de llocs de treball, l’atur femení (59,5 %) destaca sobre el masculí (40,5 %) fet que indica que la recuperació de l’ocupació al Vendrell afecta especialment els homes, tendència que es va aguditzant a mesura que millora l’ocupació.

Per franges d’edat, l’atur municipal continua concentrant-se en aturats majors de 45 anys (53 %).

En valors absoluts del mes de maig, l’atur municipal és de 3.022 persones en el mes de maig, xifra que, respecte a desembre de 2017, representa un descens de 321 persones sense treball.

Per sectors, el de Serveis continua liderant la xifra d’aturats amb un 73,4 % del total. Un detall que cal destacar és la reducció de la desocupació en el sector de la Construcció que l’any 2008 suposava un 23,7 % del total i ara ha passat al 8,4 %.

Per Secció d’activitat, el Comerç (16 %), l’Hostaleria (14 %) i les Activitats Administratives i Auxiliars (20 %) continuen liderant les seccions d’activitat amb més desocupació.

Per tipus d’ocupació, els treballs de restauració, personals i venedors suposen el 27,7 % i en aquest apartat destaquen especialment les dones (37,5 %), seguit de les ocupacions elementals,  amb el 33,9 %.

Una altra dada d’especial interès és la durada de la demanda. A data de maig, un 42 % de les persones porten més de 12 mesos sense treball, especialment destacat en el col·lectiu de les dones amb un 42 %.

Respecte a les persones amb una demanda d’ocupació superior als 24 mesos, la dada és del 29%. En el cas dels majors de 55 anys la dada ascendeix al 53 %.

Contractacions:

Al mes de maig la xifra acumulada (gener / maig)  de contractacions al Vendrell ha estat de 4.077, mentre que al Baix Penedès la quantitat de contractes ascendeix a 10.451.

La mitjana de contractacions mensual al Vendrell és de 815 en 2018, un 5,7 % per sota del total 2017, però hem de tenir en compte que els mesos de més ocupació estan encara per arribar. Si considerem els contractes acumulats al llarg d’aquest any, estem un 6,2 % per sobre de l’acumulat gener a maig de l’any passat.

Per sectors, el sector serveis acumula el 69,7 dels contractes, enfront del 22,3% de la indústria. Hi ha una evolució significativa dels contractes en el sector Industrial.

Per tipus de contracte, un 88,8 % són temporals i d’aquests, el 44 % tenen una durada d’un mes.

Les ocupacions elementals són les més demandades, amb el 39,4 % del total.

Per edat, la franja de 30 a 45 anys acumula el 35 % dels contractes, seguida dels majors de 45 anys, amb el 32 %.

Durant el primer semestre del 2017 es van obrir 24 ofertes i 22 insercions a través del programa d’ACC (Agència de col·locació). El 2018 el programa d’Agència ha començat al maig,  motiu pel qual durant aquest període no s’han generat ni insercions ni ofertes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha hagut un augment considerable de les ofertes de logística, hostaleria i socorrisme (les dues últimes en campanyes i la de logística, durant tot l’any).