«Cal dotar els enginyers de millors serveis i explicar a la societat quin paper hi tenen»

Xavier Quintana és candidat al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Tarragona

Per . Actualitzat el

L’enginyer Xavier Quintana, exregidor de l’Ajuntament de Tarragona i líder veïnal dels barris de Llevant, opta a ser el futur degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Tarragona a través de les eleccions que s’han convocat en aquesta institució el pròxim 27 de juny. Quintana, que actualment és vicedegà de l’entitat, es presenta amb un equip de deu persones, de sectors industrials i empresarials molt variats, amb l’objectiu de renovar el Col·legi i oferir més serveis als més de 1.300 col·legiats que en formen part.

Per què es presenta a aquestes eleccions?
Actualment al Col·legi hi ha moltes coses a millorar. Els últims anys s’ha pecat de poca comunicació i no s’ha aplicat una gestió amb transparència. Hem d’explicar a la societat què fem i quina funció tenim per ser útils a tots els sectors. La nostra institució necessita una renovació per adaptar-se als temps que vivim i m’he proposat liderar-la acompanyat d’un equip de companyes i companys del tot excel·lent. Tots tenim clar en quina direcció hem de treballar.

Es presenten sota el lema «Renovació i transparència». A què respon?
La gran majoria de col·legiats tenim la sensació de pagar i no rebre serveis. Això significa que no es comunica i, per tant, no hi ha transparència. I per canviar les coses cal una renovació a fons. Hem de ser clars explicant què es fa amb els nostres recursos i gestionar bé els diners, pel bé de la nostra institució i per respecte a tots els seus membres.

Quines mancances creu que tenen els col·legiats i quines millores els proposa?
Ara mateix en tenen moltes. Un dels nostres principals compromisos és rebaixar les taxes de visat, que actualment són abusives, i garantir que tots els col·legiats disposin d’una assegurança de responsabilitat civil. Per altra part, augmentarem i millorarem els acords i convenis per obtenir avantatges econòmics de productes i serveis. Farem més formació per als col·legiats, crearem els premis de final de carrera i atorgarem beques, perquè tenim clar que cal apostar també per la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Hi ha serveis que no són comuns a tots els col·legiats i que calgui adreçar a un sector concret?
Sí. A part dels serveis que han de beneficiar tot el col·lectiu en general, hi ha accions específiques a tenir en compte. Crearem mecanismes que possibilitin la inserció laboral dels col·legiats més vulnerables amb plans d’ocupació i borses de treball connectades a administracions, grans empreses i pimes. Aplicarem la màxima transparència i garantirem igualtat d’oportunitats quan arribin peticions per a fer treballs professionals i, als nous col·legiats, els facilitarem l’elaboració de treballs posant-los al seu abast projectes tipus que els ajudin i assessorant-los.

Com té previst millorar els canals de comunicació per obrir el Col·legi a la societat?
El volem obrir a la societat però també, i en primer terme, als mateixos col·legiats. Crearem un departament de Comunicació explícit que es dedicarà a comunicar portes enfora què fem, i posarem en marxa una revista de qualitat que aporti a tothom la realitat de la nostra activitat. La gent ha de saber que els enginyers tècnics industrials i els graduats som útils a molts sectors de la societat, en el dia a dia, i els nostres col·legiats han de rebre la importància que es mereixen i els serveis que necessiten.

Un dels principals punts del seu programa proposa reprendre i establir les màximes relacions amb la Universitat Rovira i Virgili. Aquest dilluns s’ha reunit amb la nova rectora. Com ha anat aquest primer contacte?
Ha estat una trobada molt enriquidora i afable perquè nosaltres, tot el meu equip i jo mateix, tenim el convenciment que hem de col·laborar amb la URV en tot allò que sigui ampliar la formació dels col·legiats o en donar informació als estudiants d’ETSE-ETSQ sobre les sortides professionals de l’enginyeria. Li hem traslladat a la rectora, Maria José Figueras, la nostra voluntat de crear dinàmiques de treball i coincidim en molts punts com el de la formació continuada i la necessitat de sumar esforços per enfortir els dos estaments, la URV i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Tarragona.