Exercici de neteja de platges contaminades per hidrocarburs

Una desena de persones han participat en aquesta acció

Per . Actualitzat el

Un exercici formatiu de preparació per a la neteja del litoral contaminat per hidrocarburs, organitzat per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i per l’Ajuntament de Torredembarra, ha servit per realitzar la pràctica anual del Pla d’Actuació Municipal en el marc del Pla CAMCAT de Contaminació Accidental d’Aigües Marines de Catalunya.

El projecte POSOW va iniciar aquest tipus de formació que es continua fent al litoral català. El curs té per objectiu la formació de tot el personal que podria intervenir en una emergència d’aquest tipus. Pretén fer-ho de manera que les persones formades puguin ser, al seu torn, formadores de les persones voluntàries que, en cas d’un vessament important d’hidrocarburs, podrien ajudar a realitzar les tasques de neteja a peu de platja.

La realització de les pràctiques ha consistit en uns exercicis repartits en 4 àrees de treball relatives a: avaluació de la costa contaminada, aplicació de les tècniques de neteja, descontaminació personal i suport en les tasques de lluita contra la contaminació al mar.

Els alumnes han disposat d’equips d’autoprotecció EPI amb granota, guants, botes, mascareta, etc. i l’hidrocarbur s’ha simulat amb crispetes, ja que són biodegradables i es barregen amb la sorra creant grumolls com els que deixa l’hidrocarbur en una platja. Els exercicis han consistit en realitzar una estimació de la quantitat i distribució de la contaminació mesurant segons diversos indicadors el tant per cent de petroli vessat a la sorra i omplint les fitxes corresponents.

També s’ha realitzat tasques de neteja manual (amb pales, cubells i cabassos), minimitzant al màxim la retirada de sorra. El garbellament manual és una tècnica altament selectiva, útil en zones on no pot accedir la maquinària i que permet eliminar el petroli residual, però amb els desavantatges que és lenta i necessita molta mà d’obra. A més, s’ha fet neteja amb aigua a pressió de roques i, finalment, el pas per la zona de descontaminació personal.

El projecte POSOW es va desenvolupar al llarg dels anys 2012-2013. El seu objectiu principal era establir sinèrgies de cooperació regional en el camp de la contaminació marina. El projecte pretenia ser un punt de trobada que permetés millorar el coneixement dels professionals i voluntaris de protecció civil en matèria de contaminació marina dels països mediterranis de la Unió Europea (Croàcia, Xipre, França, Grècia, Espanya, Itàlia, Malta i Eslovènia).

L’èxit d’aquest POSOW I va portar a desenvolupar el projecte POSOW II per als països de la riba sud del Mediterrani: Algèria, Egipte, Líban, Líbia, Marroc, Tunísia i Turquia.