5.400 persones, sobretot joves, intenten accedir al mercat laboral

A la demarcació hi ha 333.200 treballant per 319.600 sense cap mena d’activitat econòmica o en l’atur

Per . Actualitzat el

TTot just acabem de commemorar un altre 1 de maig i és un bon moment de prendre el pols al mercat laboral tarragoní. Segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), corresponents al tancament del primer trimestre de 2018, l’atur continua baixant a la demarcació, situant-se en el 15,8%, però segueix sent superior al de la mitjana catalana (12,2%). A la província hi ha en l’actualitat 396.000 persones en edat de treballar (població activa) que estan oficialment dins del mercat laboral, sigui amb feina (333.200) o inscrites a les llistes de l’atur (62.700 persones). D’aquestes destaquen les 5.400 persones que busquen incorporar-se al mercat laboral per primera vegada, la majoria de les quals són gent jove compresa entre els 16 i els 25 anys. L’altra cara de la moneda l’escenifica el gran volum de persones que, tot i estar dins de l’edat laboral, no desenvolupen cap activitat econòmica remunerada (població inactiva). En l’actualitat un total de 256.000 persones en edats compreses entre els 16 i els 65 anys no són econòmicament actives a les nostres comarques.

Trobar feina a la demarcació continua sent difícil, tot i que de mica en mica el mercat laboral va incorporant nous treballadors i treballadores, sobretot en èpoques de repunt del sector serveis. La població activa a la província ha pujat durant l’últim any, passant de 391.200 a 396.000, i la taxa d’atur ha baixat sensiblement. La taxa d’ocupació a la demarcació se situa per sobre del 51%, tot millorant en mig punt l’índex registrat en el primer trimestre de 2017.

També es detecta un major accés al mercat laboral per primera vegada. El març de 2017 més de 7.000 persones buscaven la primera feina. Ara aquest nombre ha baixat a 5.400 (2.400 homes i 3.000 dones). D’aquestes la gran majoria, unes 5.000, són gent jove d’entre 16 i 25 anys que busquen la seva primera feina, una possibilitat que ha millorat sensiblement en relació a altres exercicis perquè les empreses establertes al territori comencen novament a contractar personal, això sí, amb una política salarial força allunyada a la que s’aplicava abans de l’esclat de la crisi l’any 2008.

Majoritàriament l’entrada de la gent jove al mercat laboral es produeix a través del sector serveis i gràcies a empreses on la renovació de personal és notable al llarg de l’any. Les àrees de Recursos Humans d’empreses com Primark, PortAventura, Leroy Merlin, Decathlon o Mercadona acostumen a participar en campanyes de captació de gent jove com ara les que organitza la Cambra de Comerç de Tarragona quan acaba el curs escolar oferint la possibilitat d’un contracte per als més joves.

Perfil de mercat laboral
El mercat laboral de la demarcació tarragonina està copat majoritàriament per persones d’edat més avançada. En l’actualitat la població activa de la demarcació (gent en edat laboral treballant o inscrites a l’atur) està integrada per 68.500 persones de 55 anys o més, 299.500 d’entre 25 a 54 anys, 22.200 de 20 a 24 anys i 5.700 joves de 16 a 19 anys. L’allargament del termini per a la jubilació, la proliferació d’estudis universitaris de grau superior i la baixa contractació ha fet que en els darrers anys la incorporació de la gent jove al mercat laboral s’hagi vist frenada d’una manera dràstica.A la demarcació hi ha 333.200 treballant per 319.600 sense cap mena d’activitat econòmica o en l’atur.