L’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla, premiada per la seva qualitat assistencial

La fundació Avedis Donabedian reconeix el servei assistencial desplegat per l’organització als municipis del Tarragonès i del Baix Penedès

Per . Actualitzat el

L’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla, organització que presta serveis sanitaris i socials a la població del Tarragonès i el Baix Penedès amb més d’una quarantena de centres desplegats arreu del territori, ha rebut recentment el Premi Sanofi atorgat per la Fundació Avedis Donabedian a la qualitat assistencial. Es tracta d’un reconeixement d’àmbit estatal que certifica els esforços realitzats per l’organització tarragonina durant els darrers anys en la millora dels serveis prestats a través de les sis Àrees Bàsiques de Salut (ABS) gestionades al nord de la demarcació. Aquest prestigiós guardó s’afegeix a la màxima acreditació del departament de Salut que l’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla ja va assolir l’any 2017 amb una puntuació global del 98,3%, el resultat més alt de tots els serveis de primària auditats per la Generalitat de Catalunya.

Els plans de qualitat implantats per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla en els seus serveis d’atenció primària han estat mereixedors del reconeixement de la Fundació Abedis Donabeniam, entitat de referència internacional a l’hora d’auditar la qualitat assistencial prestada per proveïdors sanitaris en el conjunt de l’estat espanyol i a llatinoamèrica. La consecució d’aquest guardó –lliurat la setmana passada en un acte solemne celebrat al Palau de la Música Catalana a Barcelona–, és el resultat de diversos anys de treball en què la institució tarragonina ha anat incorporant mesures i accions de millora en les sis ABS que gestiona al territori (Arboç, el Vendrell, Calafell, Torredembarra, Tarragona IV i Vila-seca) amb l’objectiu de potenciar contínuament la qualitat del servei prestat a la població d’una manera quantificable i sistemàtica. L’esforç realitzat des de l’any 2012, quan es van començar a implementar els plans de qualitat a l’estructura d’atenció primària del Tarragonès i el Baix Penedès, ha comportant l’assoliment de millores tant des del punt de vista estructural i en els processos interns de l’organització com en el servei prestat als usuaris  i usuàries dels centres de salut. Marta Peña, responsable de l’àrea de qualitat de la Xarxa de Santa Tecla, «l’organització està molt orgullosa d’aquest reconeixement, que ha estat possible només gràcies a la gran implicació de tot el personal des del primer dia. La incorporació de criteris de qualitat en tots els processos de l’atenció primària ens han permès detectar punts de millora i aplicar accions que finalment reverteixen en millores per a la feina diària dels professionals i també en la qualitat i la seguretat dels pacients».

La implantació de plans de qualitat als centres de primària de la Xarxa de Santa Tecla es va iniciar l’any 2012 amb la creació i formació d’unitats interdisciplinàries (medicina de família, infermeria i personal administratiu) i l’aplicació d’un sistema de treball comú a les 6 ABS amb la utilització d’un total de 33 estàndards de mesura. En fases posteriors es van establir 9 línies de treball comunes a les 6 ABS i un total de 58 projectes prioritaris, l’ordre d’aplicació dels quals va quedar en mans de cadascuna de les direccions de les àrees bàsiques. La darrera fase va consistir en l’avaluació del pla de millora amb l’obtenció dels primers resultats del pla de qualitat i amb la definició de les línies a seguir per anar millorant les estructures i el servei i la seguretat del pacient. «Entre els resultats assolits en tot aquest procés destaca l’elaboració de més de 120 protocols assistencials (com per exemple en l’abordatge de l’Alzheimer), circuits i consells al ciutadà i una millora en els processos d’atenció, així com una major satisfacció global de l’usuari», apunta Marta Peña.  Aquesta creixent satisfacció s’ha visualitzat tant en els resultats de les enquestes realitzades pel Departament de Salut durant el 2017 (iPLAENSA) com en el procés d’acreditació realitzat per la Generalitat, en el qual l’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla va assolir una puntuació de 98,3% (sobre 100), sent aquesta la més alta de tots els serveis de primària auditats per l’administració catalana. Altres fites assolides són, per exemple, millorar la resposta d’atenció telefònica a les ABS i la intensificació del tractament en malalties cròniques aguditzades. «El premi de la Fundació Avedis Donabedian, que és un autèntic referent per als que ens dediquem a les metodologies de qualitat, ens anima a seguir en la mateixa línia com a institució que recerca l’excel·lència», conclou Peña.

Servei de proximitat

En l’actualitat l’estructura assistencial de la Xarxa de Santa Tecla en atenció primària està integrada per 6 Àrees Bàsiques de Salut amb un total de 6 CAP de referència i 23 consultoris mèdics que donen cobertura a una població estimada de 200.000 habitants a la zona nord de la demarcació. Durant l’any 2017 aquests dispositius van realitzar un total de 847.012 assistències als  centres de salut i es van realitzar un total de 138.890 visites d’atenció continuada i 27.030 atencions a domicili. Els serveis prestats per l’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla són els habituals dins de la cartera del sistema sanitari públic català (medicina familiar i comunitària, pediatria, infermeria familiar i comunitària, atenció continuada i urgent, salut sexual i reproductiva, atenció domiciliària, atenció a l’usuari i impuls de programes de salut comunitària). En el cas dels Centres d’Alta Resolució (CAR) de Vila-seca i Calafell s’hi afegeixen els serveis de diagnòstic per la imatge (RX i ecografies) i el servei de rehabilitació.