Parades de manteniment, motor de la subcontractació

Les empreses de serveis del territori en són les principals beneficiades

Per . Actualitzat el

Les grans indústries químiques establertes a Tarragona realitzen de manera regular aturades tècniques en alguna de les seves plantes per tal de fer tasques de manteniment i renovació d’instal·lacions. Aquestes aturades redueixen temporalment la capacitat productiva de les companyies, però són un autèntic mannà per a les nombroses empreses de serveis que es nodreixen de l’activitat d’aquestes grans instal·lacions industrials. Les parades de manteniment a empreses com Repsol, BASF, Dow o altres de les firmes associades a l’AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona) mouen cada any milions d’euros, la majoria dels quals es tradueixen en facturació per a les empreses subcontractades del territori i, indirectament, en la contractació de personal qualificat. El darrer exemple el trobem en l’aturada tècnica de Repsol Química, que ha invertit més de 25 milions d’euros en només dos mesos en tasques de manteniment que han dut a terme, principalment, empreses externes de l’entorn del complex industrial de la Pobla de Mafumet. Avui dia, cap sector de la demarcació és capaç d’injectar aquesta quantitat de diners a l’economia del territori en tan poc temps.

Les grans químiques realitzen aturades tècniques  programades de les seves instal·lacions amb quatre objectius principals: fer comprovacions de seguretat, procedir a la neteja interna de la planta, executar reparacions i solucionar avaries; i implantar millores en els processos productius. Per fer tota aquesta operativa, les companyies contracten empreses externes de serveis amb personal qualificat que, durant el període d’aturada, treballen diàriament a les seves instal·lacions. En el cas de l’aturada més recent a l’àrea química de Repsol (a les plantes d’OPSM, Poliols Flexibles/Polimèrics i Glicols), s’ha requerit la contractació d’una setantena d’empreses de serveis que, entre totes, han facturat a Repsol una quantitat aproximada de 25 milions d’euros. El 80% de les tasques  han estat realitzades per una desena d’empreses de serveis de l’entorn de Tarragona amb personal qualificat resident a les nostres comarques.

Personal del territori

Aquest és, precisament, un dels punts que destaca Repsol en la seva valoració de la seva darrera aturada programada. Per tal de cobrir les 400.000 hores de feina que s’han requerit en les tasques de manteniment la firma ha realitzat «un esforç per fomentar l’ocupació entre les empreses i els treballadors de l’entorn immediat». Així, la companyia va fer una ronda de consultes a les deu empreses de serveis amb més volum de contractació de mà d’obra a la parada, a fi de conèixer de primera mà el nombre de treballadors eventuals dels municipis de l’entorn que han estat contractats específicament per a aquesta campanya. El resultat d’aquesta consulta és que a la parada de Repsol Química s’han contractat 396 empadronats als municipis que tenen instal·lacions industrials de Repsol al seu terme municipal.

Aquestes deu empreses de serveis han executat aproximadament el 80% del volum total d’hores-home de la parada. Fent una extrapolació a la resta d’empreses (60 empreses que han executat el restant 20% d’hores-home) es pot concloure que l’impacte de la parada de Repsol Química a l’entorn més proper del Complex Industrial, ha comportat la contractació eventual d’uns 500 treballadors.

Segons Josep Bertran, responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, «la contractació d’empreses locals, més enllà de l’impacte econòmic, demostra que el nivell tècnic i les capacitats de les empreses del territori són òptims. És sabut que els nivells de seguretat, formació, eficiència, etc. que les empreses químiques demanem a les empreses col·laboradores són elevats i el fet que la majoria de les empreses que han participat en la nostra parada siguin locals vol dir que estan perfectament capacitades per donar aquests serveis».

Aquesta no és la primera vegada que Repsol aposta per la contractació local en una aturada programada, «però sí que és relativament recent la nostra preocupació activa perquè el personal eventual que les empreses han de contractar, en la mesura del possible i en igualtat de condicions, siguin persones residents a l’entorn de les nostres instal·lacions. Per aconseguir això hem treballat conjuntament amb els ajuntaments i amb els seus serveis d’ocupació».

Les empreses de serveis més contractades en aquest tipus treballs són les encarregades de fer treballs mecànics, bastides, instrumentació i obra civil.

«La majoria de contractes es fan amb empreses de l’entorn, que ja coneixen les plantes i com es treballa durant les aturades», apunta Josep Maria Chillida, director general de BASF SONATRACH PropanChem. La tardor de 2017, la planta del polígon sud va fer una aturada tècnica programada de 43 dies amb una inversió de més d’11 milions d’euros. Es va requerir la contractació d’un total de 47 empreses de serveis diferents, el 90% de les quals van ser locals. «Moltes grans químiques ja tenen externalitzat els serveis de manteniment ordinaris i quan hi ha una punta feina per una aturada de manteniment, és adient comptar amb les empreses i els professionals que ja coneixen les nostres instal·lacions», apunta el directiu. En el cas de l’aturada de BASF SONATRACH, realitzada entre octubre i novembre de 2017, van intervenir-hi uns 570 professionals procedents d’empreses subcontractades. «Les empreses de serveis tarragonines compleixen perfectament les condicions de seguretat comunitàries i, a més a més, s’adapten a les pautes pròpies del grup BASF. Només requerim empreses de fora quan es tracta de revisar un equipament molt específic, on normalment intervé el personal del fabricant».  Una altra química que acaba de fer una aturada programada és IQOXE, també associada de l’AEQT, que durant quinze dies ha contractat 47 empreses de serveis i un total de 416 operaris per realitzar més de 700 ordres de treball a les seves unitats de producció d’Òxid d’Etilè i derivats. A inicis de 2017, ASESA (Asaltos Españoles) va fer la parada programada de la seva refineria a Tarragona amb una inversió de 4,5 milions d’euros. Es van contractar els serveis de 40 empreses de manteniment, enginyeria i inspecció amb la participació de més de 350 professionals.

El volum de feina i de contractació de personal qualificat que provoquen les grans aturades tècniques de les químiques de Tarragona fa que fins i tot que entre companyies «s’intenti evitar, si és possible, que coincideixin en el temps», apunta Josep Maria Chillida. «No només és convenient planificar-les amb les parades previstes d’altres químiques de Tarragona, sinó també amb les que es puguin fer en instal·lacions més allunyades, com ara la nuclear d’Ascó o amb les de la refineria de DP a Castelló».

Robert Hernández, responsable de Contractació de Manteniment d’Elecnor a Tarragona, multinacional dedicada a instal·lacions elèctriques industrials amb seu a les nostres comarques, confirma la importància que les aturades de les químiques tenen en el compte d’explotació de les empreses de serveis. «Les tasques realitzades en parades tècniques signifiquen aproximadament el 25% del total de la facturació anual», apunta Hernández, que destaca, però, que «el gran valor afegit de les aturades tècniques a les químiques és que demanen molta mà d’obra altament especialitzada per a un període de temps molt concret. I això és un repte que les empreses de serveis establertes a Tarragona sabem afrontar».