L’Ajuntament de Tarragona tornarà a contractar detectius privats

Aquesta vegada per lluitar contra l’incivisme

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona destina anualment 979.889,23 €/any per lluitar contra l’incivisme. Dins el contracte de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal de Tarragona hi ha diversos serveis de neteja que es destinen en exclusiva a netejar la brutícia generada per actes incívics d’alguns ciutadans. Per aquest motiu, la consellera de Neteja i portaveu municipal, Begoña Floria, ha anunciat que “l’Ajuntament de Tarragona crearà una taula tècnica per posar detectius privats. No és una mesura fàcil perquè no és voluntat del consistori perseguir a ningú, però després de veure que les campanyes no tenen l’efecte dissuasiu que esperàvem i la pedagogia tampoc ha funcionat, lamentablement cal fer un pas més i recórrer a mesures contundents per lluitar contra l’incivisme”. Aquesta mesura s’aplicarà enguany. A la taula tècnica hi seran representants de la Guàrdia Urbana i l’Àrea de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Aquests serveis i el seu cost anual són els següents:

– Brigada de cartells i pintades:                                 61.571,15 €/any

(neteja grafitis, pintades, cartells, etc.)

– Neteja i repàs voltant dels contenidors:                             423.481,57€/any

(neteja de bosses i residus deixats fora dels contenidors)

– Recollida voluminosos incontrolats:                          334.202,12€/any

(mobles, andròmines i/o voluminosos deixats fora dels llocs habilitats)

– Servei d’inspecció per sancions:                               55.010,72 €/any

(inspector que examina les bosses deixades fora de lloc per trobar presumptes infractors)

– Contenidors cremats:                                                         92.183,67 €/any

(l’any 2017 es van cremar 42 contenidors, 6 dels quals es van poder reparar i els altres es van haver de substituir)

 

Papereres robades o malmeses:                                        13.440,00 €/any

(l’any 2017 es van robar o malmetre un total de 112 papereres)

 

 

El departament de Neteja pública destina 979.889,23 €/any per lluitar contra l’incivisme.

 

Aquests són els serveis que es destinen exclusivament a incivisme, hi ha d’altres serveis de neteja que també dediquen una part de la jornada a l’incivisme, com podrien ser els escombriaires que recullen els excrements de gos, altres serveis que si troben bosses fora de lloc també les retiren, etc.

Aquest valor de lluita contra incivisme no inclou tota la tasca que també fa la brigada municipal i altres departaments.

 

L’incivisme és una preocupació ciutadana creixent en els últims anys, com es demostra en les entrades que hi ha hagut sobre aquest tema a l’aplicatiu mòbil EPP!.

Les entrades per tipologia de 2017 són les següents:

– 80 abocaments en terrenys municipals

– 92 mobles incontrolats

– 86 bosses fora dels contenidors o en llocs no habilitats

– 65 excrements de gos

– 49 pintades i grafitis

 

 

ACTUACIONS DE LLUITA CONTRA INCIVISME

Des del 2012 des del departament de Neteja Pública de l’Ajuntament es du a terme una campanya sancionadora per tal de lluitar contra actes incívics relacionats amb la recollida d’escombraries.

Bàsicament es sancionen els incompliments de l’article 98.5 de la Ordenança de Convivència ciutadana i ús dels espais públics, que prohibeix deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors.

 

L’any 2017 es van obrir un total de 104 expedients sancionadors per incompliment de l’article 98.5, que van ser el resultats d’inspeccionar 10.871 bosses d’escombraries, caixes de cartró, etc. deixats fora dels contenidors i/o llocs habilitats.

El detall dels expedients oberts és el següent:

Total sancions: 104

o   15 comercial

o   89 domèstica

 

Sancions per zones de la ciutat:

27 Centre:

o   12 comercial

o   15 domèstica

 

31 Part Alta:

o   1 comercial

o   30 domèstica

 

14  Llevant ( Boscos de tarragona, Cala Romana, Els Pinars, Entrepins, Molnars, La Mòra, Savinosa):

o   14 domèstica

 

14 Nord (Sant Pere i Sant Pau, Santa Isabel,Sant Ramon i Sant Salvador):

o   14 domèstica

 

13  Ponent ( Bonavista,Campclar, La Floresta,Torreforta,etc):

o   1 comercial

o   12 domèstica

 

1 Part Baixa:

o   1 comercial

 

4 Vall de l’Arrabassada:

 

o   4 domèstica

 

Quadre del nombre de sancions des de l’any 2012 al 2017:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
103 66 71 75 117 104

 

Des de l’inici de la campanya el 2012 s’han obert 536 expedients sancionadors.

 

Avisos

A més de la campanya sancionadora, també es porta a terme una campanya d’avisos i recordatoris de com deixar els residus i voluminosos de manera correcta, com fer la recollida selectiva correctament, on llençar els excrements de gos, etc.

 

Des del departament s’envien avisos personalitzats, es pengen cartells informatius en portals i s’avisa personalment en diverses campanyes realitzades.

 

L’any 2017 s’ha visitat i donat informació sobre gestió de residus a 5.422 persones, amb el detall següent:

o   72 Cartells sobre recollida selectiva.

o   38 Avisos personalitzats fora contenidor.

o   43 Carta recordatori del servei de recollida de residus.

o   18 Carta recordatori del servei de recollida de  cartró comercial.

o     7 Carta recordatori del servei de recollida d’orgànica i vidre comercial.

o     3 Carta recordatori horari contenidors.

o   5.241 persones informades en campanyes

 

 

Quadre del nombre d’avisos des de 2012 a 2017:

2012 2013 2014 2015 2016   2017
1.170 1.174 639 18.889 2.156 5.422

 

 

Campanya conscienciació

L’any 2017 es va realitzar la campanya informativa sobre la recollida de voluminosos, l’any 2016 la temàtica va ser els excrements de gos i cada any es realitzen campanyes per millorar la gestió de residus i la recollida selectiva i tallers d’educació ambiental a les escoles de Tarragona.